Llyfryddiaeth Dyffryn Nantlle

Dyffryn Nantlle Bibliography

 
 
 

Dewis o lyfrau Cymraeg a Saesneg sy'n gysylltiedig â Dyffryn Nantlle.

A selection of Welsh and English books connected to Dyffryn Nantlle.

Cofio EirugCofio Eirug

Golygwyd gan / Edited by Emyr Llywelyn Gruffudd
Y Lolfa

Cyfrol deyrnged i'r dyn busnes, rebel, llenor, stompiwr a'r cenedlaetholwr enwog, Eirug Wyn. Atgofion dros ddeugain o'i gyfeillion.

ISBN: 0862437547

 

 

Tyddynnod y ChwarelwyrTyddynnod y Chwarelwyr

Dewi Tomos
Llyfrau Llafar Gwlad | Gwasg Carreg Gwalch

Teyrnged i hanes arwrol teuluoedd tyddynnod chwarelwyr Dyffryn Nantlle yw’r gyfrol hon.

ISBN: 0863819265

 

 

RhagomRhagom

Angharad Tomos
Gwasg Carreg Gwalch

Nofel am y Rhyfel Byd Cyntaf gan awdures boblogaidd ac ymgyrchwraig wleidyddol. Mae’r gyfrol yn rhychwantu hanner canrif a dau ryfel byd a’r modd yr effeithiodd y rhyfeloedd hynny ar ddwy genhedlaeth o deulu’r awdur.

ISBN: 0863819397

 

Nant NantlleHynafiaethau, Cofiannau a Hanes Presennol Nant Nantlle

"Maeldaf Hen"
(Y Parch. W.R. Ambrose, Talysarn)

Cyhoeddwyd Nant Nantlle gyntaf dros gan mlynedd yn ol, ac mae ynddo gyfoeth o wybodaeth am hanes a thraddodiadau ein dyffryn o'r oesoedd cynnar hyd oes y chwareli. Ceir son yma am hen dai'r ardal, am gymeriadau nodedig yn hanes y fro ac am y llu o chwedlau a gysylltir gyda'r dyffryn.

 

Discovering Lost MinesDiscovering Lost Mines

Peter Naylor

ISBN: 0852635443

 

 

 

 

Copper and Copper MiningCopper and Copper Mining

R.L. Atkinson
Shire Album

ISBN: 0852638957

 

 

 

Codi AllorauCodi Allorau
Datblygiad Crefydd yn Nyffryn Nantlle

Althea Williams
Cyngor Sir Gwynedd

Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes (1981/1982)

ISBN: 0904852296

 

 

Hafan, Bwlch a DyffrynHafan, Bwlch a Dyffryn

Elfed Roberts
Cyngor Sir Gwynedd: Adran Diwylliant a Hamdden

Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes (1992)

ISBN: 0901337552

 

 

A Fynn Esgyn, Mynn YsgolA Fynn Esgyn, Mynn Ysgol:
Datblygiad Addysg yn Nyffryn Nantlle

Gwynfryn Richards
Cyngor Sir Gwynedd

Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes (1979/1980)

ISBN: 0904852164

 

 

Hud a Lledrith Hen ArdaloeddHud a Lledrith Hen Ardaloedd

Owain Wyn Davies

Atgofion a geir yma am ddyddiau mebyd yr awdur o fewn ardaloedd Eifionydd a Dyffryn Nantlleu. Crynhodd i'r gyfrol winoedd ei brofiad am ffordd o fyw 'hen yd fy ngwlad' mewn blynyddoedd a fu.

The Author recalls his childhood days in Eifionydd and Nantlle.

ISBN: 0000174270

 

Geirfa'r MwynwyrGeirfa'r Mwynwyr

Steffan ab Owain
Llyfrau Llafar Gwlad | Gwasg Carreg Gwalch

Diben y gyfrol hon yw rhoi cyfle i'r darllenydd ymgyfarwyddo ag iaith a arferid yn feunyddiol mewn llawer o fwyngloddiau Cymru pan oeddynt ar eu hanterth ac yn cyflogi rhai cannoedd o fwynwyr.

ISBN: 0863811140

 

Crwydro Bro LleuCrwydro Bro Lleu

Dewi Tomos
Gwasg Carreg Gwalch

O gribau Nantlle i lawr i'r traethau a thraw at yr Eifl - dyna gwmpas yr ardal a ddisgrifir yn y gyfrol hon.

ISBN: 0863811515

 

 

Hud y MabinogiHud y Mabinogi

Rhiannon Ifans
Y Lolfa

 

 

 

 

Llechi LleuLlechi Lleu

Dewi Tomos
Cyhoeddiadau Mei

Yn y llyfr amlweddog hwn cawn ddarlun byw o hanes bro Lleu, o'r hen amser hyd ein hoes ni.

 

 

 

Straeon GwydionStraeon Gwydion

Dewi Tomos
Gwasg Carreg Gwalch

A collection of stories and folk tales for children, from Dyffryn Nantlle and the surrounding area, retold by a local author.

Casgliad o storiau a chwedlau gwerin Dyffryn Nantlle a'r cylch i bobl ifanc, yn cael eu hailadrodd yma gan frodor o'r ardal.

ISBN: 0863811493

 

Llond Wagan o ChwerthinLlond Wagan o Chwerthin

Golygwyd gan / Edited by Ifan Glyn
Llyfrau Llais

Straeon doniol o ardal y chwareli.

A volume of short stories portraying the life of the quarryman, his family and his society.

ISBN: 0954958179

 

Y MabinogionY Mabinogion

Golygwyd gan / Edited by Dafydd Ifans & Rhiannon Ifans
Gwasg Gomer

Argraffiad newydd o ddiweddariad o un ar ddeg o chwedlau'r Mabinogion a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1980. Cynhwysir rhagymadrodd manwl gan Brynley F. Roberts.

A new edition of eleven tales from the Mabinogion in modern Welsh which was first published in 1980. A detailed preface by Brynley F. Roberts is included.

ISBN: 185902260X

 

The MabinogionThe Mabinogion

Golygwyd gan / Edited by Betty Radice
Cyfieithwyd gan / Translated by Jeffrey Gantz
Penguin Classics

A new edition of an English translation of the folk myths of 'The Mabinogion', together with an introduction to the sources and craftsmanship of the tales. First published in 1976. Argraffiad newydd o gyfieithiad Saesneg o'r chwedlau gwerin 'Y Mabinogion', ynghyd â chyflwyniad i darddiad a chrefft y straeon. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1976.

ISBN: 0140443223

Gweler hefyd

 • Atgofion Catherine Parry, Llanllyfni, Gwasg Gwynedd, 1989
 • Canmlwyddiant Cymanfa Gerddorol Methodistiaid Calfinaidd Dyffryn Nantlle 1878-1978. Cyhoeddwyd ac Argraffwyd gan Wasg Deulyn, Pen-y-groes, 1978. Gol. Y Parchedig Brian M. Griffith
 • Cofio Canrif, Ysgol Dyffryn Nantlle, 1898-1998, Cyhoeddwyd gan Bwyllgor Dathlu Canmlwyddiant Ysgol Dyffryn Nantlle.
 • Darlithiau Blynyddol Llyfrgell Pen-y-groes a sefydlwyd yn 1968 i ymdrin â gwahanol agweddau o fywyd yn Nyffryn Nantlle.
  • 1968: Y Tyddynnwr a’r Chwarelwr yn Nyffryn Nantlle; Dr R. Alun Roberts
  • 1970: Dau Lenor o Ochr Moeltryfan; Dr Kate Roberts
  • 1970: Capel ac Ysgol; Dr John Gwilym Jones
  • 1971: Ty a Thyddyn; Syr Thomas Parry
  • 1972: Lle bu Lleu; Janet D. Roberts
  • 1972: Man gwyn – draw (enillydd cystadleuaeth y Llyfrgell); Nesta Rees
  • 1977: Yr Ochr Draw; Y Parchedig Ffowc Williams
  • 1983: Addysg a Chelfyddyd: a oes cyfiawnder?; Dr Brinley Ross Williams
  • 1986: Y Teithwyr Talog; Melfyn R. Williams
  • 1990: O na byddai’n haf o hyd; Cledwyn Jones
  Valid HyperText Markup Language (HTML) 4.01 Transitional Level A compliance with the W3C's WCAC 1.0 Valid Cascading Style Sheets (CSS)