Noticeboard / Negesfwrdd

Requests for information
Ymholiadau am wybodaeth

 
 
 

Dyma restr o ymholiadau sydd wedi eu gyrru i fewn gan ddefnyddwyr nantlle.com sy'n chwilio am wybodaeth. Allwch chi helpu?

The following is a series of requests for information we have received from users of the nantlle.com website. Can you help?

  »»  Groeslon Evacuee ~ 14.06.2013

  »»  Griffith - Capel Bethel / Bethel Chapel ~ 03.06.2013

  »»  Cyril Lloyd, Rhostryfan ~ 10.05.2013

  »»  Thomas Ellis PARRY – Tyn y Weirglodd ~ 23-04-2013

  »»  Catherine Mary Jones, Penygroes ~ 09-10-2011

  »»  John Jones, Talysarn (1796-1857) ~ 20-09-2011

  »»  Thomas John Pritchard, 4 Nantlle Terrace ~ 28-08-2011

  »»  Chwilio am hanes Bryn Bugeiliaid, Nebo ~ 20-09-2010

  »»  Emily Jones, Parc, Talysarn ~ 12-08-2010

  »»  Mrs G.E.Hughes & Megan, Tirianfa, February 1923 ~ 17-07-2010

  »»  Information on Ty'n y Fawnog ~ 07-06-2010

  »»  Thomas Family, Minffordd or 1 Sea View Talysarn ~ 10-05-2010

  »»  Mr & Mrs. Owens, Eryri House, Talysarn ~ 06-05-2010

  »»  Chwilio am hen ffrind - Craig ab Iago ~ 16-11-2009

  »»  Family tree research - Williams Rhosgadfan / Rhostryfan ~ 05-09-2009

  »»  Searching for an old friend -Cheryl Davies, Penygroes ~ 02-09-2009

  »»  Happy wartime memories of Siop Uchaf, Llanllyfni ~ 15-08-2009

  »»  Plas Du, Talysarn ~ 21-07-2009

  »»  Gogerddan, Plwyf Llanllyfni ~ 24-12-2008

  »»  11 Victoria Terrace, Nantlle ~ 13-12-2008

  »»  Owen Williams, d. Dorothea circa 1884 ~ 23-11-2008

  »»  Pantcrwyn farm and Thomas Williams, poet and slate merchant of Rhostryfan ~ 14-11-2008

  »»  Info on Duncan or James Stewart ~ 31-10-2008

  »»  Looking for David Anthony Williams ~ 17-10-2008

  »»  Maime and Owen Jones ~ 12-09-2008

  »»  Robert Williams, rheolwr chwarel Dorothea tua 1841 ~ 21-06-2008

  »»  Finding Bryndyffryn ~ 11-05-2008

  »»  Searching for Solomon / Griffiths and Evans, Upper Lodge Glynllifon ~ 21-04-2008

  »»  Looking for descendants of Henry and Margaret Williams, Llanllyfni ~ 11-04-2008

  »»  Looking for relatives of The Rev. Robert Jones, Ochr y Foel, Llanllyfni ~ 11-04-2008

  »»  Leslie Rainford, son of Jane and Joseph Rainford of Nantlle ~ 30-01-2008

  »»  Macpeleh Cemetery, Penygroes - Owen and Jane Jones ~ 25-01-2008

  »»  Searching for the family of William Jones, Llanllyfni ~ 14-01-2008

  »»  The Dorothea Pumping Engine ~ 26-10-2007

  »»  Arthur Griffith, sylfaenydd Sinn Fein ~ 07-10-2007

  »»  Nance and Nell, Fron ~ 29-07-2007

  »»  Looking for descendants of Jones and Evans families, Nantlle ~ 24-07-2007

  »»  Searching for an old friend: Wenna Jones, Garth Dorwen ~ 07-07-2007

  »»  Dosbarth Cymorth Cyntaf Talysarn a Nantlle ~ 26-06-2007

  »»  Ishmaeliaid a Cocarwlws ~ 17-06-2007

  »»  1914-1918 War Casualities from the village of Rhosgadfan ~ 18-04-2007

  »»  The Battle of Bryn Derwin ~ 30-03-2007

  »»  Baladeulyn Causeway ~ 03-09-2006

  »»  Pantigliate, Italy...is it celtic? ~ 19-11-2005

  »»  David Thomas Jones ~ 10-09-2005


Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â Dyffryn Nantlle, mae croeso i chi eu eBostio nhw i post@nantlle.com ac fe fyddwn yn falch o'u rhoi ar y wefan i chi.

If you have any requests for information connected to the Nantlle Valley, you are welcome to eMail your questions to post@nantlle.com and we'll gladly post them on the Website for you.

  Valid HyperText Markup Language (HTML) 4.01 Transitional Level A  compliance with the W3C's WCAC 1.0 Valid Cascading Style Sheets (CSS)