Chwilio am wybodaeth:

Ishmaeliaid a Cocarwlws

 
 
 

17.06.2007

Mae llawer o son am Ishmaeliaid Nebo, gyda'r enw yn tarddu o'r Methodistiaid cynnar, yn sgil cyfraniad Huw Ishmlael wrth brynu darn o dir i adeiladu Capel.

Ond pwy tybed yw'r Cocarwlws, ac o ble daeth yr enw?

A'i Cwcorwlws sydd yn byw yn Nasareth ac Ishmaeliaid yn Nebo?

Rwy’n cofio pobol yn cyfeirio at Ritchie Wili Crews, a fu'n byw yn Rhos Dulyn fel Ritchi Wili Cocarwlws, ond does gennyf i , 'na lawer arall dim syniad paham.

Os oes unrhyw un a gwybodaeth am darddiad yr enw Cwcarwlws, buaswn yn falch iawn o wybod.

O.P. Huws, Bryn Gwyn, Nasareth, ( o bosib yn Gwcarwlw ! )
E-Bostiwch fi

  Valid HyperText Markup Language (HTML) 4.01 Transitional Level A  compliance with the W3C's WCAC 1.0 Valid Cascading Style Sheets (CSS)