Chwilio am wybodaeth:

Bryn Bugeiliaid, Nebo

 
 
 

20.09.2010

Fel perchnogion Bryn Bugeiliaid yn Nebo, ac yn hybu ymwelwyr i fwthyn Plas Hafod ac i'r ardal hon, byddwn yn falch os petai unrhyw gymydog neu berson o'r ardal gyda unrhyw hunangofiant, neu hanes yn gyffredinol am Bryn Bugeiliaid.

Fe dreiliais lawer fore yn yr archifdy yng Nghaernarfon yn chwilio am unrhyw newyddion / hanes / lun o'r lle - ond heb lwyddiant. Byddwn yn ddiolchgar os petai rhywun gyda hen lun neu luniau o Fryn Bugeiliaid (neu Plas Hafod fel yr oedd flynyddoedd yn ol - cyn ei adnewyddu. Tybiaf na hen feudu ydoedd?) - ac os buaswn yn cael eu benthyg, er mwyn gwneud copi ohonynt, neu glywed hanes am y Bwthyn er mwyn cael ei ddangos i ymwelwyr.

Gyda diolch,
Siwsan Broda.

E-Bostiwch fi

  Valid HyperText Markup Language (HTML) 4.01 Transitional Level A  compliance with the W3C's WCAC 1.0 Valid Cascading Style Sheets (CSS)