Chwilio am wybodaeth:

Craig ab Iago

 
 
 

16.11.2009

Annwyl ddefnyddwyr nantlle.com,

Rwyf wedi colli cysylltiad gyda hen ffrind o Rosgadfan. All rhywin fy helpu i gysylltu ag ef? Ei enw yw Craig ab Iago ag mi fuaswn yn meddwl ei fod yn ei dridegau hwyr erbyn hyn.

Cofion cynnes,
Ceri Subbe
E-Bostiwch fi

  Valid HyperText Markup Language (HTML) 4.01 Transitional Level A  compliance with the W3C's WCAC 1.0 Valid Cascading Style Sheets (CSS)