Cornel y Plant

 
 
 

Cornel y Plant gan Angharad Tomos

Croeso blant a rhieni.

Dyma amrywiaeth o dechnegau arlunio, a gweithgareddau i chi eu cwblhau.

Mwynhewch!

Technegau arlunio

 1. Pobl yn cuddio
 2. Dwylo a thraed
 3. Hetiau a gwalltiau
 4. Person yn rhedeg
 5. Person yn neidio
 6. Anifieiliaid
 7. Traed
 8. Cyfleu teimladau
 9. Creu gwyneb

Gemau a gweithgareddau

 1. Lliwio blodyn
 2. Datrys enwau pentrefi Dyffryn Nantlle
 3. Bwyd iach
 4. Am dro rownd Talysarn
 5. Pôs geiriau
 6. Siapiau cudd
 7. Ffrind cudd Anna Sanna Hir

(Mae angen argraffu rhai o'r gweithgareddau yma)

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys