Hel Achau

Hanes teulu, manylion poblogaeth a sut yr oedd bywyd yn Nyffryn Nantlle erstalwm

 
 
 

Drwy'r adran yma o wefan nantlle.com gallwch ddarganfod mwy am y bobl a'r teuluoedd sydd wedi byw yn Nyffryn Nantlle dros y blynyddoedd, a hefyd ddysgu am y safon o fyw oedd gan drigiolion erstalwm.

Bydd llawer o bobl yn cysylltu efo ni yn holi am fanylion penodol hen drigoliion Dyffryn Nantlle, ond mae'n amhosib i ni ateb bob un cwestiwn gan fod y manylion sydd ar gael yn brin iawn ar adegau. Ein nod yw i'r adran yma o'r wefan dyfu gan gynnwys hynny o wybodaeth ag y gallwn fel man cychwyn cadarn i'ch ymchwil chi.

Os ydych chi'n gwybod am ffynonellau gwybodaeth nad ydynt wedi eu rhestru yma, cysylltwch efo ni os gwelwch er mwyn gadael i ni wybod, ac fe wnawn rannu'r wybodaeth efo holl ddefnyddwyr nantlle.com.

Gwybodaeth bellach

  »»  Cyfrifiad 1851, Llandwrog Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF (1.34Mb)

  »»  Cyfrifiad 1851, Llanwnda Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF (746Kb)

  »»  Y Llyfrau Gleision ~ adroddiad ddadleuol ar gyflwr addysg yng Nghymru ym 1847

Lincs perthnasol

Mae'r gwefannau canlynol yn cynnwys llith o wybodaeth a all eich helpu yn y broses o hel achau. Mae rhai o'r gwasanaethau am ddim, a rhai eraill angen eu talu amdanynt:

  »»  www.1901censusonline.com Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.ancestry.com Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.britishorigins.com Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.familysearch.org Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.ffhs.org.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.findmypast.com Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.freebmd.org.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.freereg.org.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.genuki.org.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  www.gwyneddfhs.org Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys