Pentrefi Dyffryn Nantlle

 
 
 

Cliciwch enw'r pentref ar y map canlynol am ragor o wybodaeth:

Mae Dyffryn Nantlle yn ardal Eryri, Gwynedd, yng Ngogledd Cymru. Dinas Llandwrog Rhostryfan Rhosgadfan Y Groeslon Carmel Y Fron Gyrn Goch Pant Glas Nasareth Nebo Llanllyfni Clynnog Fawr Rhyd Ddu Tanrallt Talysarn Aberdesach Pontllyfni Penygroes Nantlle

Hanes Pentrefi Dyffryn Nantlle > >
  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys