Pentrefi Dyffryn Nantlle

Drws y Coed

 
 
 

Mae Drws y Coed yn ardal yn rhan uchaf Dyffryn Nantlle. Mae’r coed a oedd unwaith yn brif ran o'r tirwedd wedi hen fynd erbyn heddiw ond mae eu holion yn y mawnogydd.

Mae yma gyfoeth o fetelau - copr yn bennaf ond hefyd haearn, plwm, cerrig grisial ac arian ac ychydig o aur. Roedd yr ardal yn enwog yn yr amser a fu am y mwynau yma.

Mwy o wybodaeth:

  »»  Hanes Drws y Coed

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys