Pentrefi Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Clynnog Fawr, Dyffryn Nantlle, Gwynedd.

 

Roedd Sant Beuno, y mwyaf o seintiau Celtaidd Gogledd Cymru, yn un o ddisgynyddion Tywysog Powys.

Sefydlodd fynachdy yng Nghlynnog Fawr yn 616 O.C. ynghyd â llawer o sefydliadau Cristnogol eraill.

Yn ôl y chwedlau, roedd ganddo allu arbennig i iachau.

 

 

Llun o bentref Clynnog Fawr yn Nyffryn Nantlle

 

 

 

Llun: Pentref Clynnog Fawr yn Arfon.

Mwy o wybodaeth:

  »»  Hanes Clynnog Fawr

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys