Pentrefi Dyffryn Nantlle

Tanrallt

 
 
 

Capel TanralltMae pentre bach gwasgaredig Tanrallt, ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri, tua chwe milltir o Gaernarfon a chwe milltir o’r arfordir. Tyfodd yn ystod y 19 ganrif wrth i’r chwareli llechi a’r mwyngloddiau yn yr ardal ddatblygu.

Ymhlith aelodau disgleiriaf y cyn-gapel oedd y prifardd Mathonwy Huws. Defnyddir yr adeilad yn awr gan y Tanrallt Mountain Centre.

Mwy o wybodaeth:

  »»  Hanes Tanrallt

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys