Pentrefi Dyffryn Nantlle

Gyrn Goch

 
 
 

Saif pentref bach Gyrn Goch ar lain cul rhwng Bae Caernarfon a mynydd Gyrn Goch 492m (1,500’) a roddodd yr enw i’r pentref. Ar yr A499, 1 filltir o Glynnog Fawr, rhyw 10 milltir i’r de o Gaernarfon a 9 milltir i’r gogledd o Bwllheli. Afon Hen yw'r afon sydd yn llifo dan y bont. Aberafon y gelwir Aber Afon Hen. Gerllaw mae cyn-gapel Seion. Roedd melin flawd ger y bont ers talwm.

The Village of Gyrn Goch

 

 

Llun: Pentref Gyrn Goch.

 

 

 

The area surrounding Gyrn Goch

 

 

 

 

Llun: Mynydd Gyrn Goch.

 

Yr Hen Bont | The Old Bridge, Gyrn Goch

 

 

 

 

 

Llun: Yr Hen Bont.

Mwy o wybodaeth:

  »»  Hanes Gyrn Goch

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys