Pentrefi Dyffryn Nantlle

Dinas

 
 
 

Dinas, Dyffryn Nantlle, Gwynedd.Datblygwyd Dinas yn ei ffurf presennol gydag agoriad y tyrpeg, yn gyntaf i Bwllheli yn 1805 ac i Borthmadog yn 1810. Mae'r tafarnau sylweddol, y Mount, sy'n awr yn fwyty Indian, a Thafarn Hen, sydd yn dŷ preifat rwan, yn elfennau sydd wedi goroesi o hen drefn y ffyrdd tyrpeg.

Pan agorwyd Rheilffordd Sir Gaernarfon ym 1866 a Rheilffordd Gul Gogledd Cymru yn 1878 ( Rheilffordd Ucheldir Cymru o 1922 ymlaen) codwyd tai i gartrefu staff y rheilffyrdd.

Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru wedi ei hailagor fel atyniad twristaidd ac fel cludiant i deithwyr ac wedi cyrraedd Rhyd Ddu. Y nod yw ail-agor y lein hyd at Borthmadog.

Dan gymhelliad daer Teulu Niwbwrch ychwanegwyd y meindwr ar gapel Glanrhyd.

Yn ystod yr 20fed ganrif bu peth datblygu maestrefol.

Tafarn 'Y Mount' sydd yn fwyty Indian erbyn heddiw

 

 

Llun: Tafarn Y Mount gynt sydd erbyn heddiw yn fwyty Indian.

Mwy o wybodaeth:

  »»  Hanes Dinas

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys