Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

I ganfod gwybodaeth am hanes pentref Clynnog Fawr, dilynwch y linciau canlynol:

  »»  Beuno Sant

  »»  Canolfan Hanes Uwchgwyrfai yng Nghlynnog Fawr

  »»  Cau Capel Uchaf

  »»  Clirio tir yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai

  »»  Clynnog yn ein Llenyddiaeth Gynharaf Un

  »»  Cromlechi Clynnog Fawr yn 1769

  »»  Eben Fardd

  »»  Eglwys Beuno Sant

  »»  Ffatri Wlân Tai'n Lôn c.1890

  »»  Gardd yr Ysgoldy, y Capel a'r Ganolfan Hanes

  »»  Hen Gardiau Post Oriel Luniau

  »»  Hywel Tudur

  »»  Lluniau (a gymerwyd gan defnyddwyr nantlle.com) Oriel Luniau

  »»  Morus Clynnog

  »»  Oes yr Haearn

  »»  Pennarth

  »»  Pentref Clynnog ar droad yr ugeinfed ganrif

  »»  Richard Nanney

  »»  Robert ap Gwilym Ddu

  »»  Robert Roberts

  »»  Sant John Jones

  »»  Siôn Gwynedd

  »»  Sefydlu'r Ganolfan Hanes

  »»  Tan y Bwlch

  »»  Ysgol Eben Fardd a ddaeth yn Goleg Clwyd yn Y Rhyl yn 1929

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys