Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Gardd yr Ysgoldy, y Capel a'r Ganolfan Hanes ~ Gorffennaf 2004

Rhan o ardd gefn yr Ysgoldy gyda Chapel Ebeneser yn y cefndir a rhan o dy Afallon
Llun: Rhan o ardd gefn yr Ysgoldy (Capel Ebeneser yn y cefndir a rhan o dŷ Afallon rhwng y Capel a’r Ysgoldy). Gardd berlysiau fydd hon, sef Gardd Gymunedol.

Ty’r Capel, Clynnog Fawr
Llun: Tŷ’r Capel, Clynnog Fawr.

Ysgoldy Clynnog Fawr (hen Ysgol Eben Fardd) 2004
Llun: Ysgoldy Clynnog Fawr. (Hen Ysgol Eben Fardd)

Capel Ebeneser, Clynnog Fawr
Llun: Capel Ebeneser, Clynnog Fawr. (Mae Tŷ’r Capel ar y dde ac Afallon a’r Ysgoldy ar y chwith)

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys