Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Richard Nanney ~ 1691-1767

"Cyfranogodd yn bur helaeth o ysbryd y diwygiad
- er na chyfrifid ef ymhlith y clerigwyr Methodistaidd"

Hanes Richard Nanney 1

Hanes Richard Nanney 2

Ffynhonnell: Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys