Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Ffatri Wlân Tai’n Lôn c. 1890

Gweithwyr y Ffatri Wlan

Melin Faesog

Darlun o'r Ffatri Wlan

Prynwyd Melin Faesog, Tai'n Lôn, gan Kathleen Smith yn 1960. Sefydlwyd amgueddfa yno ganddi hi a Sophia Pari-Jones yn 1981 a gwnaed gwaith ymchwil manwl gan Sophia Pari-Jones i hanes y lle. Mae bellach wedi cau ond gobeithir cael peth o’r manylion ysgrifenedig a lluniau o'r creiriau ar gyfer yr archif ddigidol y gobeithir ei sefydlu yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai, Ysgoldy Ebeneser, Clynnog Fawr, yn 2005.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys