Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle

 
 
 

Sioe Flodau Dyffryn Nantlle

Cynhaliwyd yn Neuadd Goffa Penygroes ar b'nawn Sadwrn 12-09-2009

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 1
Cwpan Masarn Dosbarth 1 – T A Agate

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 2
Garden News Top Tray Dosbarth 2 – T A Agate

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 3
Cwpan Rebecca Rees (nionod) – T A Agate

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 4
Lluniau o’r llysiau yn y neuadd

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 5
Lluniau o’r llysiau yn y neuadd

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 6
Dosbarth 32 Y bwmpen drymaf – T A Agate

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 7
Dosbarth 39 - Tri chawg o Ddalia - Edwin M Jones - Cwpan goffa Nerys a Dilwyn am y Cawg Gorau a Medal Cymdeithas Genedlaethol Dalias am y blodeuyn gorau

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 8
Dosbarth 58 – Garden News Top Vase – Mr Fothergill’s Seed Vouchers – Raymond Parry

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 9
Cwpan Dolwen – cynnig gorau gladioli – Elwyn Jones Griffith

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 10
Tlws Her Llwyn Bedw - cynnig gorau rhosynnau - Brenda Williams, Llanfairpwll

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 11
Cwpan coffa Trefor Alun – cynnig gorau planhigyn pot – Edwin M Jones

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 12
Medal Efydd ‘National Chrysanthemum Society’ am y cawg gorau a thystysgrif ‘National Chrysanthemum Society’ am y blodeuyn gorau – Raymond Parry

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 13
Fel uchod

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 14
Trefnu blodau - Betty Davies Boduan - I’m cariad - Cwpan Ffilmiau Tŷ Gwyn

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 15
Genedigaeth Plentyn – Helen W Jones Llithfaen am y cynnig gorau yn yr adran Amodol

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 16
Creu anifail allan o lysiau - Heledd Williams - Cwpan Siop Glandŵr - Heledd Williams am y cynnig gorau yn adran y plant

Lluniau ychwanegol o’r sioe

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 17

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 18

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 19

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 20

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 21

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Flodau 12-09-2009 - 22

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys