Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle

 
 
 

Sioe Hydref Dyffryn Nantlle

Cynhaliwyd yn Neuadd Goffa Penygroes ar b'nawn Sadwrn 31-10-2009

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 1
Gwobr Arbennig – Cwpan R Talfryn Jones – Arddangosiad gorau yn y sioe
Tair Cawg – Phil Williams, Harlech

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 2
Tarian Bob Williams, - Arddangosiad gorau yn nosbarthiadau 3,4,9,12,13 a medal arian “National Chrysanthemum Society”.
Blodeuyn gorau yn y sioe – Neil Jones, Penygroes

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 3
Tystysgrif “National Chrysanthemum Society”
Arddangosiad gorau yn Adran 6,7,9,10,12 – Phil Williams, Harlech

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 4
1af am 3 blodyn ‘single’ canolig – Aled Evans

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 5
1 ysbrigyn chrysanthemum – 1af Raymond Parry

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 6
Un planhigyn chrysanthemum mewn pot – Gareth Owen, Harlech

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 7
Disgl neu gawg o rosynnau – Alaw Jones, Bethesda

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 8
Planhigyn pot deiliog – Alaw Jones, Bethesda

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 9
Cactws neu blanhigyn iraidd mewn pot

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 10
Tlws coffa Mrs Pegi Wyn Jones am y cynnig gorau yn adran trefnu blodau – Janet Jones, Rhosisaf

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 11
Eitem i blentyn wedi ei wau a llaw – Ann Williams, Rhosgadfan

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 12
Tegan meddal mewn unrhyw gyfrwng – Edna Hinkley, Llithfaen

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 13
Unrhyw eitem o waith Crosio – Edna Hinkley, Llithfaen

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 14
Eitem o grefft – Robert Williams, Nefyn

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 15
4 scon ffrwythau – Menna Williams, Penygroes

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 16
Tarten ffrwyth – Tabitha Edwards

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 17
Cacen wedi ei haddurno – Helen Jones, Llithfaen

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 18
Adran y plant – Pizza –Eleri Jones, Llithfaen

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 19
Adran y plant – Creu model – Amy Warrington


Mwynhau'r sioe

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 20

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 21

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 22

Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle - Sioe Hydref 31-10-2009 - 23
Ysgrifenyddion prysur y Sioe!!

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys