Cymunedau Yn Gyntaf

 
 
 

Mae rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn strategaeth dymor hir i wella amodau byw a rhagolygon pobl sy'n byw yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Mae'r rhaglen yn ceisio sicrhau fod nawdd a chefnogaeth ar gael gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac asiantaethau eraill sy'n derbyn nawdd cyhoeddus yn cael eu targedu at yr ardaloedd tlotaf.

Amcanion Cymunedau'n Gyntaf yw cynnwys pobl leol er mwyn iddynt gyfrannu tuag at wella eu hardaloedd, dod â nawdd i mewn a chefnogaeth ychwanegol o ystod o ffynonellau i annog ffyrdd newydd o ddelio â phroblemau, ac i ddod a phawb at ei gilydd i wneud eu cymunedau yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt.

Rhai o'r prosiectau sy'n cael eu rhedeg yn Nyffryn Nantlle dan reolaeth rhaglen Cymunedau yn Gyntaf:

Cymunedau yn Gyntaf  »»  Gwefan Swyddogol Dyffryn Nantlle - nantlle.com

  »»  Partneriaeth Talysarn a Nantlle

 

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys