Gŵyl Fai Dyffryn Nantlle 2009

 
 
 

Noson Gyflwyno Gwyl Fai 2009

Y Goat, Penygroes

Rhannwyd dros £8,000.00 ar y noson


(o’r chwith) Gillian Edwards, Leukaemia Research Fund, Kathryn Chester, Wendy Saxton, Haematology Reasearch, Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd


Jean H Owen yn derbyn siec at ymgyrch Camera i Benygroes gan Iwan Williams


June Jones o bwyllgor y Sioe Flodau yn derbyn cyfraniad gan y Cadeirydd


Gwynne Williams aelod o Fand Dyffryn Nantlle

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys