Gŵyl Fai Dyffryn Nantlle 2009

Oriel Luniau

 
 
 

Ydi eich llun chi yma?

Cliciwch ar y lluniau unigol er mwyn eu gweld yn iawn

Taith Feics Noddedig

Reidio yn erbyn gwyntoedd cryf oedd hanes y beicwyr eleni, ond da yw adrodd fad pawb wedi cyrraedd yn ôl yn ddiogel i'r Goat dan awyr las a heulwen. Ymysg y 34 oedd ar y daith roedd 3 Meilir - Meilir Owen, Meilir Fretwell a Meilir Llwyd. Da iawn te!

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 1          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 2          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 3          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 4

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 5          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 6          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 7          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 8

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 9          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 10          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 11          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 12

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 13

Taith Moto Beics a'r Twrnament Bowlio

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 14          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 15          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 16          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 17

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 18          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 19          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 20          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 21

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 22          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 23          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 24          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 25

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 26          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 27          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 28          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 29

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 30          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 31          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 32          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 33

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 34          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 35

Disgo John Pritchard

Yr hogia yn dangos i bawb sut mae dawnsio yn y disgo!

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 36          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 37          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 38          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 39

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 40          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 41

Talwrn y Beirdd

Alun Ffred Jones, A.C. oedd yn Llywyddu yn Nhalwrn y Beirdd Gŵyl Fai eleni, yn ô1 ei arfer, ac roedd y gwreichion yn tasgu rhyngddo ef a'r Meuryn, Mei Mac wrth i'r ddau geisio cadw trefn ar y tri thim a fentrodd i'r ornest. Gweinidog Diwylliant a Threftadaeth Cymru oedd hefyd yn cadw'r marciau.

Tîm Geraint Lovgreen (Capt.), Iwan Llwyd, Ifan Prys ac Osian aeth a hi. Roedd Tîm Ifan Glyn (Capt.), Menna Medi, Twm Prys a John Hywyn yn ail clos a thim Karen Owen (Capt.), Karen Jones, Siwan, Alwyn, Arwel, Gwenan a Morfydd yn drydydd wrth eu sodlau.

Diolch i’r prifeirdd, y beirdd a'r prydyddion am roi noson hwyliog gyda chymysgedd o safon uchel a sbort i'r gynulleidfa.

- - - - - - - - - -

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau rhaglen Wedi 7 (S4C) nos Iau, 13 Mai o Neuadd Goffa Penygroes. Isod, gweler Gerallt, Delyth a Rhys o gwmni Tinopolis yn recordio'r rhaglen yn noson Talwrn y Beirdd Gŵyl Fai. Glenys Thomas enillodd y teledu digidol, ond mae nifer fawr yn mwynhau paned o fwg Wedi 7 erbyn hyn.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 42          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 43          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 44          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 45

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 46          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 47          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 48          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 49

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 50          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 51          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 52          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 53

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 54

O'r talwrn i'r cwis - Alwyn Ifans, aelod o dim Cae'r Gors wedi cael 'chydig o gam yn y talwrn ond wedi dod i'r brig yn y cwis tafarn -o leia roedd 'na wobr i'w chael am hynny!

Sbri yn Sgwâr y Farchnad

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 55          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 56          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 57          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 58

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 59          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 60          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 61          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 62

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 63          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 64          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 65          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 66

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 67          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 68          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 69          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 70

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 71

Sialens y Tri Chopa

Y noson cyn y daith

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 76          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 77          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 78          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 79

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 80          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 81          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 82

Ar fin cychwyn

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 72          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 73          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 74          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 75

Ar y daith

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 83          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 84          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 85          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 86

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 87          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 88     Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 89               Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 90

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 91          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 92          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 93          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 94

Wedi gorffen o'r diwedd!

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 95          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 96          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 97          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 98

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 99          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 100          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 101          Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 102

Oriel Luniau Gwyl Fai 2009 103

  »»  Manylion Taith y Tri Copa Dogfen PDF


Noson o Ddrama

Cwmni Brynrhos

Fel rhan o'r Ŵyl Fai eto eleni fe gynhaliwyd noson o ddrama yn neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle nos Fercher, 13 Mai. Ac yn union fel noson Talwrn y Beirdd, mae'r noson hon, gyda chwmnïau lleol yn perfformio, yn llwyddo i ddenu cynulleidfa deilwng iawn.

Arweiniwyd y noson, yn ddeheuig fel arfer, gan Ifan Glyn Jones.

Yn cymryd rhan roedd Cwmni Brynrhos oedd yn cyflwyno 'Parasitiaid' (addasiad Wenna Williams o Parasites gan Margaret Kynaston) gyda Wenna hefyd yn cynhyrchu. Dyma'r bedwaredd waith i'r cwmni berfformio'r ddrama hon. Buont eisoes yn cymryd rhan yng Ngwyl Ddrama Y Groeslon, Amlwch a Chorwen. Byddant hefyd yn cyflwyno'r ddrama yn Theatr y Maes yn Eisteddfod Y Bala fis Awst.

Wedyn, cawsom berfformiad o'r ddrama Genod Ni gan Gwmni Plant Afradlon Talysarn, cyfieithiad gan aelodau'r cwmni a John Glyn Owen o Doing it for Themselves gan Brian Brown. Rhys Richards oedd yn cynhyrchu'r ddrama hon.

Braf yw gweld y diddordeb lleol yma ym myd y ddrama. Gobeithio'n wir y bydd y ddau gwmni yn dal ati i berfformio, ac yn mynd o nerth i nerth. A beth am i eraill ymroi ati i ffurfio cwmnïau drama yn yr ardaloedd yma? Mae'n siwr fod digon o dalentau heb orfod chwilio ymhell iawn. Diolch i bawb fu'n cymryd rhan, a diolch hefyd i bawb am eu cefnogaeth.

Cwmni Plant Afradlon

Eleri Hughes, Elin Evans, Dafydd Gwyn, Nia Parry, Anwen Huws. Y Cofweinyddion oedd Menna Medi, Magi Fôn ac Awen Rowlands. Y Cynhyrchydd oedd Rhys Richards.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys