Gŵyl Fai Dyffryn Nantlle 2010

Oriel Luniau

 
 
 

Ydi eich llun chi yma?

Cliciwch ar y lluniau unigol er mwyn eu gweld yn iawn

Dydd Sadwrn Mai 8 - Taith Feics Noddedig

Taith Feics Noddedig oddeutu 40 milltir o Gaergybi i Benygroes.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 1          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 2          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 3          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 4

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 5          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 6          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 7          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 8

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 9          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 10          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 11          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 12

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 13          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 14          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 15          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 16

Dydd Sul Mai 9 - Rali Motor Beics, Reid feics noddedig i’r teulu a Thwrnament Bowlio

Rali Motor Beics o faes parcio Talysarn i Aberdyfi ac yn ôl. Reid feics noddedig i’r teulu o faes parcio Penygroes i Ysbyty Eryri Caernarfon ac yn ôl. Twrnament Bowlio yng Nghlwb y Cyn Filwyr (yn cynnwys dechreuwyr) yn ogystal a BBQ.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 17          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 18          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 19          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 20

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 21          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 22          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 23          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 24

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 25          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 26          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 27          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 28

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 29          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 30          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 31          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 32

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 33          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 34          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 35          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 36

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 37          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 38          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 39          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 40

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 41

Dydd Llun Mai 10 - Disgo

Disgo i blant hyd at 11oed yn Neuadd Goffa Penygroes.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 42          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 43

Dydd Mawrth Mai 11 - Noson Ddrama ac Adloniant

Noson ddrama ac adloniant yn Neuadd Goffa Llanllyfni dan arweiniad Ifan Glyn Jones. Cwmni Plant Afradlon yn perfformio 2 ddrama ac hefyd eitemau ysgafn gan Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 44          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 45          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 46          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 47

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 48          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 49          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 50

Dydd Mercher Mai 12 - Helfa Drysor

Helfa Drysor i’r teulu cyfan ar droed yn cychwyn o Neuadd Goffa Penygroes.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 51

Dydd Iau Mai 13 - Talwrn y Beirdd a Chwis

Talwrn y Beirdd yn Neuadd Goffa Penygroes gyda 3 thîm yn cystadlu a'r Meuryn - Mei Mac. Cwis Tafarn yn y Goat dan ofal Rhys a Iolo.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 52          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 53          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 54          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 55

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 56          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 57          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 58          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 59

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 60          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 61          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 62          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 63

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 64          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 65          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 66          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 67

Dydd Gwener Mai 14 - Diwrnod Gwisgo Streips ac Ocsiwn

Diwrnod gwisgo streips yn yr ysgolion lleol. Ocsiwn - darluniau olew gwreiddiol a phrintiau gan rai o artistiaid gorau Cymru a llu o bethau eraill - yn Oriel Llun Mewn Ffrâm, Penygroes.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 68          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 69          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 70          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 71

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 72          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 73          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 74          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 75

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 76          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 77          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 78          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 79

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 80          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 81          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 82          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 83

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 84          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 85          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 86          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 87

          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 88          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 89          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 90

Sadwrn Mai 15 - Sbri yn Sgwâr y Farchnad a Ras Gyfnewid Tair Troed

‘SBRI YN SGWAR Y FARCHNAD’ Penygroes – Stondinau, blodau / llysiau, Band Nantlle, castell neidio, peintio wynebau, gemau, BBQ a llawer mwy. Cystadleuaeth ryng bentrefol – ras gyfnewid tair troed o amgylch tafarndai lleol – yn cychwyn o dafarn Pen Nionyn, Y Groeslon.

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 91          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 92          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 93          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 94

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 95          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 96          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 97          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 98

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 99          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 100          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 101          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 102

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 103          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 104          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 105          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 106


Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 107          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 108          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 109          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 110

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 111          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 112          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 113          Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 114

Oriel Luniau Gwyl Fai 2010 115

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys