Gŵyl Rhedyw 2005

Llanllyfni

 
 
 

Gorffennaf 1 – 8, 2005

Dyma gipolwg o'r digwyddiadau a fu'n cael eu cynnal yn ystod yr Ŵyl lwyddiannus yn 2005.

Nos Wener 1af

Helfa Drysor

Nos Sadwrn 2il

Stomp yn y Cwari - 7.30 o’r gloch y.h

Nifer o feirdd enwog yn diddori.
Roedd yna hefyd adloniant ysgafn i ddilyn.

Nos Sul 3ydd

Cyngerdd Eglwys St. Rhedyw - 7.30 o’r gloch y.h

Annette Bryn Parri - Piano
Dylan Cernyw - Telyn
Carly Marie - Soprano

Dydd Mercher 6ed

Ffair draddodiadol Llanllyfni

Stondinau yn yn y stryd, a Ffair yn y cae chwarae.

Dydd Iau 7fed

Atgofion Ddoe - 7.30 o’r gloch y.h

Atgofion Ddoe yn y Neuadd Goffa.
Lluniau a chreiriau o Ddyffryn Nantlle ddoe.

Dydd Gwener 8fed

Roc Rhedyw - 7.00 o’r gloch y.h. tan hwyr

Annubis + Grwp newydd - "Deadline" + Bryn Fôn a’r Band.

Baner Gwyl Rhedyw Llanllyfni 2005
Cliciwch yma i weld y poster llawn

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys