Papur Newydd Dyffryn Nantlle

Lleu

 
 
 

Lleu - Papur Newydd Dyffryn Nantlle

Anrheg i barhau am flwyddyn (ac eithrio Ionawr) i chi eich hun neu i'ch ffrindiau.

Cyflwyniad misol.

Dim ond £16.00 y flwyddyn (£35 drwy bost awyr).

Cysylltwch รข:

Carys Vaughan Jones
Hafod y Gân
Ffordd Clynnog
Penygroes

01286 880521 | papurbro.lleu@googlemail.com

Swyddogion

Cadeirydd

Len Jones

Is-Gadeirydd

Siwan Evans

Trysorydd

Carys Williams

01286 881413

Ysgrifennydd

Carys Vaughan Jones

Trefnydd Hysbysebion

Alwena Davies

hysbysebionlleu@outlook.com

01286 882035

Trefnydd Plygu

Aled Roberts

Trefnydd Dosbarthu

Aled Roberts

Golygyddion

Eluned Rowlands

Carys Vaughan Jones

Heulwen Jones

Len Jones

Teipio

Bethan Haf Griffith

Dylunio

Charli Britton

Argraffu

Argraffwyr Arfon

Papur Bro Lleu ar wefan 'BBC LLeol'

  »»  www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/papurau_bro/lleu/ Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys