Merched y Wawr Y Groeslon

 
 
 

Swyddogion

Llywydd Anrhydeddus

Megan Williams

Llywydd

Mary Hughes, Llwyn Piod
01286 831383

Is-Lywydd

Nesta Thomas, Tyddyn Mawr

Ysgrifennydd

Mair Roberts, Rhoslyn
01286 830560

Is-ysgrifennydd

Mary Hughes, Llwyn Piod

Trysorydd

Marina Parry, Tanfforddelen
01286 830527

Is-drysorydd

Menai Jones, Ffordd Iago

Dosbarthwraig Y Wawr

Marina Parry

Gofalwraig y raffl

Heulwen Jones

Trefnyddion trip a gloddesta

Marie Marshall

Jane Pritchard

Cynrychiolwyr ar yr Is-bwyllgorau

Celf a Chrefft

Menai Jones

Dosi Pritchard

Y Dysgwyr

Delyth Owen

Wenna Williams

Yr Anabl

Nesta Thomas

Kathleen Jones

Chwaraeon

Pauline Roberts

Gwenda Wyn

Pwyllgor y Neuadd

Delyth Owen

Manylion Cyfarfod

Neuadd y Pentref - Y Groeslon ar yr ail Nos Lun o bob mis am 7 o’r gloch

Tâl Aelodaeth

£11.00 y flwyddyn

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys