Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Canlyniadau Celf a Chrefft Eisteddfodau Rhanbarth Eryri

Gwaith Creadigol 3D

Bl. 3 a 4

1. Dafydd Cadwaladr Adran Rhostryfan

Bl. 5 a 6

3. Iwan Bee Ysgol Bronyfoel

Argraffu

Bl. 2 ac iau

3. Dyfan Hughes Adran y Groeslon

Graffeg Cyfrifiadurol

Bl. 2 ac iau

1. Guto Wyn Hughes Adran y Groeslon

Bl. 3 a 4

1. Bethan Hughes Ysgol Bronyfoel
3. Gwenlli Owen Adran Llandwrog

Bl. 5 a 6

1. Helen Parry Adran y Groeslon
3. Llio Elenid Owen Adran y Groeslon

Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau.

2. Owain Llyr Pritchard Adran y Groeslon

Caligraffeg Bl. 6 ac iau

1. Fflur Haf Davies Adran y Groeslon
2. Iestyn Worth Adran Carmel

Pypedau

Bl. 2 ac iau

3. Tesni Rawson-Lloyd Adran Carmel

Bl. 3 a 4

3. Catrin Ann Thomas Adran Carmel

Argraffu/Addurno ar Ffabrig

Bl. 3 a 4

2. Lora Williams Adran Carmel

Gwau / Crosio

Bl. 2 ac iau

1. Emma Louise Ysgol Bronyfoel
2. Llewelyn Bedwyr Ysgol Bronyfoel
3. Ioan Glyn Ysgol Bronyfoel

Bl. 3 a 4

1. Olivia Tym Ysgol Bronyfoel
2. Jasmine Jones Ysgol Bronyfoel
3. Mared Eswen Ysgol Bronyfoel

Bl. 5 a 6

3. Fflur Harman Ysgol Bronyfoel

Ffotograffeg

Print du a gwyn - Bl. 2 ac iau

3. Dewi Morgan Adran Rhosgadfan

Cyfres o Brintiau Du a Gwyn - Bl. 3, 4, 5 a 6

2. Elin Wyn Hughes Adran Groeslon

Cyfres o Brintiau Lliw – Bl. 2 ac iau

3. Dewi Morgan Adran Rhosgadfan

Gemwaith - Bl. 5 a 6

2. Iona Marcillac-Perry Ysgol Talysarn
3. Erin Page Ysgol Talysarn

Gwaith Lliniadu 2D - Bl. 9

1. Leri Tecwyn Adran Rhosgadfan

Gwaith Creadigol 3D – Bl. 7/8

3. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Argraffu – Bl. 7/8

3. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Argraffu/Addurno ar Ffabrig – Bl. 7/8

1. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Tecstiliau 2D – Bl. 7/8

1. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Print Du a Gwyn Bl. 7/8/9

2. Alys Crisp Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Leri Tecwyn Adran Rhosgadfan

Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7/8/9

3. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys