Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Canlyniadau Celf a Chrefft Eisteddfod Cylch yr Urdd Dyffryn Nantlle

Beirniaid:

Ffotograffeg - Gwynant Parri, Penygroes
Tecsticliau - Janice Williams, Groeslon
Modelau a.y.y.b. - Sian Owen, Caernarfon

Enillwyr Tarian Goffa Emyr Rowland:

Adran Carmel


Gwaith Lluniadu 2D

Bl. 2 ac iau

1 Stacey Jones Ysgol Bro Lleu
2 Cain Elenid Muse Adran Carmel
3 Chloe Roberts Ysgol Bro Lleu

Bl. 3 a 4

1 Annie Williams Ysgol Bro Lleu
2 Gethin Jones Adran Carmel
3 Ilan Rhys Ysgol Bro Lleu

Bl. 5 a 6

1 Meinir Fôn Huws Adran Carmel
2 Rhys Cadwaladr Adran Rhostryfan
3 Adran Carmel

Bl. 9

1 Leri Tecwyn Adran Rhosgadfan

Gwaith Creadigol 2D

Bl. 2 ac Iau

1 Ifan Devine Adran Rhosgadfan
2 Owain Roberts Adran Rhosgadfan
3 Euron Dwyfor Parry Adran Rhosgadfan

Bl. 3 a 4

1 Zoe Brennan Ysgol Baladeulyn
2 Gethin Adran Rhostryfan
3 Nicola Carter Adran Rhostryfan

Bl. 5 a 6

1 Kim Griffith Ysgol Bro Lleu
2 Elan Thomas Ysgol Baladeulyn
3 Gwydion Dafydd Roberts Adran Rhosgadfan

Gwaith Creadigol 3D

Bl. 3 a 4

1 Dafydd Cadwaladr Adran Rhostryfan
2 Owain Ellis Ysgol Bronyfoel
3. Ilan Rhys Ysgol Bro Lleu

Bl. 5 a 6

1 Rhys Cadwaladr Adran Rhostryfan
2 Iwan Bee Ysgol Bronyfoel
3. Cian Rhys Ysgol Bro Lleu

Bl. 7 ac 8

1 Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Gwaith Grwp Bl. 2 ac iau

1 Grwp Lowri Ysgol Talysarn
2 Grwp Cara Ysgol Talysarn
3. Grwp Amy Adran Rhostryfan

Gwaith Grwp Bl. 3 a 4

1 Grwp Manon Ysgol Talysarn
2 Grwp Cai Ysgol Rhostryfan
3 Grwp Ffion Adran Rhostryfan

Gwaith Grwp Bl. 5 a 6

1 Grwp Samantha a Nia Ysgol Bro Lleu
2 Grwp Robin a Timon Ysgol Baladeulyn

Argraffu

Bl. 2 ac iau

1 Dyfan Hughes Adran Y Groeslon
2. Iwan Griffith Adran y Groeslon
3. Ifan Thomas Adran y Groeslon
3. Cain Muse Adran Carmel

Bl. 3 a 4

1 Gwenllian Jones Griffith Adran Carmel
2 Lora Williams Adran Carmel

Bl. 5 a 6

1 Eben Myrddin Muse Adran Carmel
2 Nia Haf Jones Adran Y Groeslon
3 Osian Evans Adran Carmel

Bl. 7 ac 8

1. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Graffeg Cyfrifiadurol

Bl. 2 ac iau

1 Guto Wyn Hughes Adran Y Groeslon
2 Owain Rhys Williams Adran y Groeslon
3 Kesiah Bastow Adran y Groeslon

Bl. 3 a 4

1 Gwenlli Alaw Owen Adran Llandwrog
2 Bethan Owen Ysgol Bronyfoel
3 Georgia Williams Ysgol Bronyfoel

Bl. 5 a 6

1 Helen Sian Parry Adran y Groeslon
2 Llio Elenid Owen Adran y Groeslon
3 Danielle Williams Ysgol Bro Lleu

Cyfuniad o waith ffotograffeg gyda graffeg cyfrifiadurol

Bl. 6 ac iau

1 Eben Muse Adran Carmel
2. Owain Llyr Pritchard Adran y Groeslon

Caligraffeg

Bl. 6 ac iau

1 Iestyn Worth Adran Carmel
2 Helen Sian Parry Adran y Groeslon
3 Fflur Haf Davies Adran y Groeslon

Pypedau

Bl. 2 ac iau

1 Steffan Roberts Adran Carmel
2 Tesni Rawson Lloyd Adran Carmel
3 Ffion Elin Flynn Adran Carmel

Bl. 3 a 4

1 Catrin Ann Thomas Adran Carmel
2 Gwenllian Jones Griffith Adran Carmel
3 Iestyn Worth Adran Carmel

Bl. 5 a 6

1 Meinir Fôn Huws Adran Carmel
2 Eben Myrddin Muse Adran Carmel
3 Osian Evans Adran Carmel

Bl. 7 ac 8

1. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Tecstiliau

Argraffu neu Addurno ar Ffabrig

Bl. 2 ac iau

1 Keziah Bastow Adran Y Groeslon
2 Owain Rhys Williams Adran y Groeslon
3 Sara Jones Adran y Groeslon

Bl. 3 a 4

1 Helen Haf Davies Adran y Groeslon
2 Erin Lois Williams Adran y Groeslon
3 Lora Williams Adran Carmel

Bl. 5 a 6

1 Nia Haf Jones Adran y Groeslon
2 Tesni Walker Owen Adran y Groeslon
3 Fflur Davies Adran y Groeslon

Bl. 7 ac 8

1 Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Gwaith Creadigol 2D (Tecstiliau)

Bl. 2 ac iau

1 Cain Elenid Muse Adran y Groeslon

Bl. 3 a 4

1 Lora Williams Adran Carmel
2 Gwenllian Jones Griffith Adran Carmel
3. Iestyn Worth Adran Carmel

Bl. 5 a 6

1 Anna Parry Ysgol Talysarn
2 Eben Myrddin Muse Adran Carmel
3. Cennin Rawson Lloyd Adran Carmel

Bl. 7 ac 8

1 Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Gwaith Creadigol 3D (Tecstiliau)

Bl. 5 a 6

1 Iona Marcillac-Perry Ysgol Talysarn

Gwau (â Llaw) a / neu Crosio

Bl. 2 ac iau

1 Emma Lousie Ysgol Bronyfoel
2 Ioan Glyn Ysgol Bronyfoel
3 Llewelyn Bedwyr Ysgol Bronyfoel

Bl. 3 a 4

1 Olivia Tym Ysgol Bronyfoel
2 Jasmin Phillips Ysgol Bronyfoel
3. Mared Eswen Ysgol Bronyfoel

Bl. 5 a 6

1 Fflur Harman Ysgol Bronyfoel
2 Abbie Hughes Ysgol Bronyfoel
3. Heather Hughes Ysgol Bronyfoel

Gwehyddu

Bl. 3 a 4

1 Daniel Llewelyn Jones Adran Carmel
2 Gwenllian Jones Griffith Adran Carmel
3 Lora Williams Adran Carmel

Ffotograffiaeth

Un print du a gwyn

Bl. 2 ac iau

1 Megan Crisp Beuno
2 Dewi Morgan Adran Rhosgadfan

Bl. 3, 4, 5 a 5

1 Elin Haf Jones Ysgol Baladeulyn
2 Aled Llyr Adran Rhosgadfan
3 Elin Hughes Adran y Groeslon

Bl. 7, 8 a 9

1 Leri Tecwyn Adran Rhosgadfan
2 Alys Crisp Ysgol Dyffryn Nantlle

Un print lliw

Bl. 2 ac Iau

1 Tomos Huw Jones Ysgol Baladeulyn
2 Megan Crisp Beuno

Bl. 3, 4, 5 a 6

1 Elin Haf Jones Ysgol Baladeulyn
2 Llio Elenid Owen Adran y Groeslon
3 Erin Lois Williams Adran y Groeslon

Cyfres o brintiau du a gwyn

Bl. 3, 4, 5 a 6

1 Helen Haf Davies Adran y Groeslon
2. Elin Hughes Adran y Groeslon

Cyfres o brintiau lliw

Bl. 2 ac iau

1 Dewi Morgan Adran Rhosgadfan

Bl. 3, 4, 5 a 6

1 Elin Haf Jones Ysgol Baladeulyn
2 Bethan Medi Thomas Adran y Groeslon
3 Eben Myrddin Muse Adran Carmel

Bl. 7, 8 a 9

1 Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle

Gemwaith

Bl. 2 ac iau

1 Tesni Rawson Lloyd Adran Carmel
2 Hannah Medi Ross Adran Carmel
3 Steffan Roberts Adran Carmel

Bl. 3 a 4

1 Helen Haf Davies Adran y Groeslon
2 Catrin Ann Thomas Adran Carmel
3 Iestyn Worth Adran Carmel

Bl. 5 a 6

1 Erin Page Ysgol Talysarn
2 Sioned Pritchard Ysgol Talysarn
3 Iona Marcillac Perry Ysgol Talysarn

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys