Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Canlyniadau Eisteddfodau Rhanbarth Eryri

Dan 12

Grwp Offerynnol Bl. 6 ac iau

3. Ysgol Bronyfoel

Dawns Werin Bl. 6 ac Iau (Ysgolion hyd at 100 o blant)

2. Ysgol Llandwrog

Llefaru Unigol Bl. 2 ac Iau

3. Manon Haf Williams Ysbol Bro Lleu

Grwp Cerddoriaeth Creadigol Bl. 6 ac iau

2. Grwp Carmel Adran Carmel

3. Band y Felin Ysgol Felinwnda

Llefaru Bl. 3 a 4

1. Catrin Ann Thomas Adran Carmel

3. Nia Llyfni Pollard Adran Llanllyfni

Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6

3. Meinir Fôn Huws Adran Carmel

Parti Deulais bl. 6 ac Iau

3. Parti Lydia Ysgol Bro Lleu

Parti Unsain (Ysgolion hyd at 50 o blant) Bl. 6 ac Iau

2. Partin Catrin Peris Ysgol Felinwnda

Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau

3. Grwp Siôn Ysgol Bro Lleu

Grwp Llefaru Adrannau Pentref Bl. 6 ac iau

3. Grwp Meinir Adran Carmel

Parti Unsain (Ysgolion dros 50 o blant) Bl. 6 ac iau

3. Parti Sioned Ysgol Talysarn

Côr Adran Bl. 6 ac iau

3. Côr Angharad Adran Rhostryfan

Côr (Ysgolion dros 150 o blant) Bl. 6 ac iau

3. Côr Bro Lleu Ysgol Bro Lleu

Eisteddfod 12-15

Unawd Chwythbrennau Bl. 7, 8 a 9

1. Gwenno Edwards Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Piano Bl. 7, 8 a 9

3. Gwenno Edwards Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Telyn Bl. 7, 8 a 9

2. Elin Mared Jones Ysgol Dyffryn Nantlle

Eisteddfod Aelwydydd

Unawd Pres Bl. 10-13

1. Rhys Jones Ysgol Dyffryn Nantlle

Parti Merched SA Bl. 10-13

2. Ysgol Dyffryn Nantlle

Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed

1. Ysgol Dyffryn Nantlle


Pob lwc i bawb sy’n mynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych ym mis Mehefin.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys