Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Canlyniadau Eisteddfod Cylch yr Urdd Dyffryn Nantlle, 2006

Cynhaliwyd Eisteddfod Cylch Dyffryn Nantlle yn Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes dydd Sadwrn 11 Mawrth, 2006. Roedd yn Eisteddfod llwyddiannus dros ben a phob lwc i’r adrannau/ysgolion i gyd a fydd yn cynrychioli Dyffryn Nantlle yn yr Eisteddfod Rhanbarth ym Mangor ar 25 Mawrth.

Y beirniad oedd:

Elfed Morgan Morris, Deiniolen – Cerdd a Cherdd Dant
Mrs. Eurgain Eames, Llanwnda – Cerdd
Carwyn Evans, Trefor – Offerynnol
Eifion Harding, Penisarwaen – Llefaru
Bethan Lloyd Dobson, Pant Glas – Llefaru
Judith Harding, Penisarwaen – Dawnsio Gwerin
Llinos Hughes, Rhosybol – Dawnsio Disgo

Y cyfeilyddion oedd Alan Roberts, Morfa Bychan a Linda Hughes, Caernarfon. Yr arweinwyr oedd Ifan Glyn Jones, Penygroes, Carys Williams, Penygroes a Sara Angharad, Ysgol Dyffryn Nantlle.

Hoffai’r Pwyllgor Cylch ddiolch yn fawr iawn i Ysgol Dyffryn Nantlle ac Ysgol Bro Lleu unwaith eto eleni am eu cydweithrediad parod i gynnal yr Eisteddfod ar dir y ddwy ysgol.


Canlyniadau

Unawd Bl. 2 ac Iau

1. Guto Wyn Hughes Adran Y Groeslon
2. Magi Ann Williams Ysgol Felinwnda
3. Gwern ab Arwel Adran Rhostryfan

Unawd Bl. 3 a 4

1. Dafydd Cadwaladr Adran Rhostryfan
2. Tomos Huw Owen Ysgol Felinwnda
3. Lisa Ogwen Pollard Adran Llanllyfni

Unawd Bl. 5 a 6

1. Meinir Fôn Huws Adran Carmel
2. Elin Wyn Hughes Adran Groeslon
3. Gruffydd Ellis Adran Llandwrog

Deuawd Bl. 6 ac Iau

1. Eban Muse a Meinir Huws Adran Carmel
2. Aron Jones a Sion Prysor Ysgol Bro Lleu
3. Lydia Treharne ac Elin Edwards Ysgol Bro Lleu

Parti Unsain Bl. 6 ac Iau

(Adran)

1. Parti Meinir Adran Carmel
2. Parti Ceri Adran Rhostryfan
3. Parti Mari Wyn Adran Llandwrog

Côr Bl. 6 ac Iau

(Adran)

1. Côr Angharad Adran Rhostryfan

Parti Unsain Bl. 6 ac Iau

(Ysgolion a hyd at 50 o blant)

1. Parti Catrin Peris Ysgol Felinwnda

Parti Unsain Bl. 6 ac Iau

(Ysgolion a dros 50 o blant)

1. Parti Sioned Ysgol Talysarn
2. Parti Aron Ysgol Bro Lleu
3. Parti Erin Ysgol Bro Lleu
4. Parti Glesni Ysgol Bro Lleu

Côr Bl. 6 ac Iau

(Ysgolion dros 150 o blant)

1. Côr Bro Lleu Ysgol Bro Lleu

Parti Deulais Bl. 6 ac Iau

1. Parti Lydia Ysgol Bro Lleu

Cyflwyno Alaw Werin Bl. 6 ac Iau

1. Elin Wyn Hughes Adran Y Groeslon
2. Dafydd Cadwaldadr Adran Rhostryfan
3. Alaw Henderson Adran Llandwrog

Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac Iau

1. Elin Hâf Jones Ysgol Baladeulyn
2. Mared Eswen Jones Ysgol Bronyfoel
3. Fflur Harman Ysgol Bronyfoel

Unawd Piano Bl. 6 ac Iau

1. Elin Hâf Jones Ysgol Baladeulyn
2. Eben Myrddin Muse Adran Carmel
3. Kirsty Holdsworth Adran Rhostryfan

Unawd Pres Bl. 6 ac Iau

1. Cian Rhys Ysgol Bro Lleu
2. Eben Myrddin Muse Adran Carmel
3. Ilan Rhys Ysgol Bro Lleu

Grwp Offerynnol Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Gwenerys Ysgol Bronyfoel
2. Grwp Lliwen Adran Rhostryfan

Grwp Cerddoriaeth Creadigol Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Meinir Adran Carmel
2. Band y Felin Ysgol Felinwnda

Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac Iau

1. Catrin Peris Williams Ysgol Felinwnda
2. Magi Ann Williams Ysgol Felinwnda
3. Cain Elenid Muse Adran Carmel

Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4

1. Dafydd Cadwaladr Adran Rhostryfan

Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6

1. Meinir Fôn Huws Adran Carmel
2. Eben Myrddin Muse Adran Carmel
3. Elin Wyn Hughes Adran y Groeslon

Llefaru Bl. 2 ac Iau

1. Megan Angharad Hunter Ysgol Bro Lleu
2. Manon Haf Williams Ysgol Bro Lleu
3. Alaw Meleri Henderson Adran Llandwrog

Llefaru Bl. 3 a 4

1. Catrin Ann Thomas Adran Carmel
2. Nia Llyfni Pollard Adran Llanllyfni
3. Elin Llwyd Williams Ysgol Bro Lleu
4. Alaw Evans Adran Llanllyfni

Llefaru Bl. 5 a 6

1. Meinir Fôn Huws Adran Carmel
2. Gwen Angharad Prys Ysgol Bro Lleu
3. Fflur Harman Ysgol Bronyfoel

Grwp Llefaru Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Siôn Ysgol Bro Lleu

Grwp Llefaru Bl. 6 ac Iau

(Adrannau)

1. Grwp Meinir Adran Carmel
2. Grwp Lois Adran Llandwrog

Ymgom Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Eben Adran Carmel
2. Grwp Steffan Adran Y Groeslon

Dawnsio Gwerin Bl. 4 ac Iau

1. Grwp Dafydd Adran Llandwrog

Dawnsio Gwerin Bl. 6 ac Iau

(Ysgolion hyd at 100 o blant/Adrannau a hyd at 50 o aelodau)

1. Grwp Dion Adran Llandwrog

Grwp Dawnsio Disgo Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Sophie Ysgol Bro Lleu
2. Grwp Sioned Ysgol Talysarn

Unawd Merched Bl. 7-9

1. Elain Fflur Huws Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Caryl Roberts Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Cara Thomas Ysgol Dyffryn Nantlle

Deuawd Bl. 7-9

1. Alys Crisp a Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Gemma Roberts ac Erin Gwyn Jones Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Caryl Roberts a Cara Thomas Ysgol Dyffryn Nantlle

Côr S.A Bl. 7-9

1. Côr Dyffryn Nantlle Ysgol Dyffryn Nantlle

Cyflwyno Alaw Werin Bl. 7-9

1. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Sian Pritchard Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Elain Fflur Huws Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Piano Bl. 7-9

1. Gwenno Edwards Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9

1. Gwenno Edwards Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Caryl Roberts Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Telyn Bl. 7-9

1. Elin Mared Jones Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9

1. Caryl Roberts Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Grug Muse Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Elain Fflur Huws Ysgol Dyffryn Nantlle

Parti Cerdd Dant Bl. 7-9

1. Parti Ffion Ysgol Dyffryn Nantlle

Llefaru Bl. 7-9

1. Elliw Pritchard Ysgol Dyffryn Nantlle

Ymgom Bl. 7-9

1. Grwp Alys Ysgol Dyffryn Nantlle

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys