Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Eisteddfodau Rhanbarth Eryri 2007

Ennillwyr Dyffryn Nantlle

Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau

1. Lliwen Owen Adran Rhostryfan

Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau

1. Ashleigh Jay Wood Ysgol Bronyfoel

Grwp Dawnsio Disgo Bl. 6 ac iau

2. Grŵp Eiri Ysgol Bro Lleu

Dawnsio Gwerin Bl. 4 ac Iau

2. Parti Sion Gwyn Adran Llandwrog

Dawnsio Gwerin Bl. 6 ac iau (YC a hyd at 100 o blant)

2. Parti Ben Adran Llandwrog

Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau

2. Grwp Hope Adran Rhostryfan

Grwp Cerddoriaeth Creadigol Bl. 6 ac iau

2. Ysgol y Groeslon

Unawd Bl. 5 a 6

3. Meinir Fôn Huws Adran Carmel

Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau

3. Alaw Henderson Adran Llandwrog

Parti Bl. 6 ac iau (Adran)

Parti Dafydd Adran Llandwrog

Côr Bl. 6 ac Iau (Adran)

3. Côr Adran Llandwrog

Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9

1. Grwp Hanna Ysgol Dyffryn Nantlle

Côr SA Bl. 7-9

3. Côr Ysgol Dyffryn Nantlle

Parti Cerdd Dant Bl. 7-9

2. Ysgol Dyffryn Nantlle

Ensemble Lleisiol Bl. 13 ac Iau

1. Grwp Gwenllian Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Grwp Sara Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Chwythbrennau Bl. 10-13

1. Bethan Eleri Ysgol Dyffryn Nantlle

Côr Gwerin Bl. 13 ac iau

1. Côr Ysgol Dyffryn Nantlle

Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau

1. Côr Ysgol Dyffryn Nantlle

Côr Merched Bl. 13 ac iau

1. Côr Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd o Sioe Gerdd Bl. 10-13

3. Sian Crisp Ysgol Dyffryn Nantlle

Deuawd Bl. 10-13

3 Sian Crisp a Sara Owen Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Telyn Bl. 10-13

3. Elin Mared Jones Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Offerynnol 19-25

1. Rhys Jones Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
(Groeslon)

Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed

2. Sara Angharad Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
(Rhosgadfan)

Celf a Chrefft Cylch Dyffryn Nantlle

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac Iau

1. Lora Catrin Williams Adran Carmel
2. Sam Ellis Thoms Ysgol y Groeslon
3. Megan Crisp Ysgol y Groeslon

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4

1. Ceri Lyn Jones Ysgol Bro Lleu
2. Leanne Alice Roberts Ysgol y Groeslon
3. Emily Birch Ysgol y Groeslon

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6

1. Sara Elen Jones Adran Rhostryfan
2. Amy Louise Jones Ysgol y Groeslon
3. Nia Ysgol Bro Lleu

Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac Iau

1. Euron Dwyfor Parry Adran Rhosgadfan

Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4

1. Caitlin Bell-Rennie Adran Rhostryfan
2. Gwenan Williams Ysgol Bro Lleu

Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac Iau

1. Ashleigh Jay Wood Ysgol Bronyfoel
2. Erryn Davies Ysgol Bronyfoel
3. Sam Owain Williams Ysgol Baladeulyn

Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4

1. Llewelyn Llwyd Ysgol Bronyfoel
2. Gwenllian Roberts Ysgol Bronyfoel
3. Ioan Roberts Ysgol Bronyfoel

Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6

1. Owain Humphreys Ysgol Bronyfoel
2. Lisa Worsey Ysgol Bronyfoel
3. Caradog Humphreys Ysgol Bronyfoel

Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)

1. Ysgol Bronyfoel
2. Ysgol Talysarn
3. Ysgol Baladeulyn

Serameg/Crochenwaith Bl. 5 a 6

1. Sophie Burgess Ysgol Bro Lleu
2. Gwenan Williams Ysgol Bro Lleu
3. Samantha Ellis Ysgol Bro Lleu

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac Iau

1. Llinos Williams Ysgol Bronyfoel
2. Erryn Davies Ysgol Bronyfoel
3. Jack Curtis Ysgol Talysarn

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4

1. Esyllt Hill Ysgol y Groeslon
2. Cain Elenid Muse Adran Carmel
3. Leanne Alice Roberts Ysgol y Groeslon

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6

1. Ffion Catrin Evans Ysgol y Groeslon
2. Sioned Ysgol Bro Lleu
3. Iolo Dafydd Hughes Ysgol y Groeslon

Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac Iau

1. Ela Jones Ysgol y Groeslon
2. Cain Elenid Muse Adran Carmel
3. Jac Taylor Ysgol y Groeslon

Caligraffeg Bl. 6 ac Iau

1. Amy Louise Jones Ysgol Groeslon
2. Lois Fôn Jones Ysgol Groeslon
3. Georgia Huntington Ysgol Groeslon

Pyped Bl. 2 ac Iau

1. Einion Worth Adran Carmel
2. Leanne Barnes Adran Carmel
3. Llŷr Arwyn Evans Adran Carmel

Pyped Bl. 3 a 4

1. Steffan Roberts Adran Carmel
2. Ffion Wyn Parry Adran Carmel
3. Cain Elenid Muse Adran Carmel

Pyped Bl. 5 a 6

1. Meinir Fôn Huws Adran Carmel
2. Iestyn Worth Adran Carmel
3. Osian Evans Adran Carmel

Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac Iau

1. Llŷr Arwel Evans Adran Carmel
2. Einion Worth Adran Carmel

Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4

1. Tesni Rawson Lloyd Adran Carmel
2. Sara Medi Jones Ysgol y Groeslon
3. Steffan Roberts Adran Carmel

Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6

1. Glesni Pritchard Ysgol Bro Lleu
2. Gwion Llwyd Ysgol Bro Lleu
3. Tania Jones Ysgol Bro Lleu

Gwaith Creadigol 2D (Tecstiliau) Bl. 3 a 4

1. Elin A. Jones Ysgol y Groeslon

Gwaith Creadigol 2D (Tecstiliau) Bl. 5 a 6

1. Kirsty Holdsworth Adran Rhostryfan
2. Lois Fôn Jones Ysgol y Groeslon

Gwaith Creadigol 3D (Tecstiliau) Bl. 3 a 4

1. Cain Elenid Muse Adran Carmel

Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. 2 ac Iau

1. Llinos Wyn Williams Ysgol Bronyfoel
2. Ashleigh Jay Wood Ysgol Bronyfoel
3. Erryn Davies Ysgol Bronyfoel

Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. 3 a 4

1. Olivia Tym Ysgol Bronyfoel
2. Emma Louise Ysgol Bronyfoel
3. Gwenllian Roberts Ysgol Bronyfoel

Gwau (â Llaw) a / neu Crosio Bl. 5 a 6

1. Lisa Jane Worsey Ysgol Bronyfoel
2. Mared Eswen Ysgol Bronyfoel

Gwehyddu a / neu Macrame Bl. 2 ac Iau

1. Iwan Llyr Bownes Ysgol Baladeulyn
2. Sam Owain Williams Ysgol Baladeulyn

Gwehyddu a / neu Macrame Bl. 3 a 4

1. Cain Elenid Muse Adran Carmel

Gwehyddu a / neu Macrame Bl. 5 a 6

1. Gwenllian Jones Griffith Adran Carmel
2. Lora Williams Adran Carmel

Ffotograffiaeth – Print Du a Gwyn Bl. 2 ac Iau

1. Gwion Ll. Jones Ysgol y Groeslon

Ffotograffiaeth – Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6

1. Sara Elen Jonse Adran Rhostryfan
2. Kirsty Holdsworth Adran Rhostryfan
3. Sara Gruffydd Adran Rhostryfan

Ffotograffiaeth – Print Lliw Bl. 2 ac Iau

1. Megan Crisp Ysgol y Groeslon
2. Daniel Tindall Ysgol y Groeslon
3. Gwion Jones Ysgol y Groeslon

Ffotograffiaeth – Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6

1. Sara M. Jones Ysgol y Groeslon
2. Emma Childes Ysgol y Groeslon
3. Owain Pritchard Ysgol y Groeslon

Ffotograffiaeth – Cyfres o Brint Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6

1. Gwion Llyr Jones Ysgol y Groeslon

Gemwaith – Bl. 2 ac Iau

1. Emma Hill Ysgol Baladeulyn
2. Einion Worth Adran Carmel
3. Lora Catrin Williams Adran Carmel

Gemwaith – Bl. 3 a 4

1. Catrin Ann thomas Adran Carmel
2. Hanna Medi Ross Adran Carmel
3. Cain Elenid Muse Adran Carmel

Gemwaith – Bl. 5 a 6

1. Meinir Fôn Huws Adran Carmel
2. Iestyn Worth Adran Carmel
3. Gwenllian Jones Griffith Adran Carmel

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8

1. Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2. Erin Gwyn Jones Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8

1. Aled Llŷr Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2. Hâf Elen Owen Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8

1. Rhodri Dwyfor Parry Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Mwgwd neu Byped Bl. 7 ac 8

1. Aled Llŷr Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2. Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8

1. Erin Gwyn Jones Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2. Laura Price Uwch Adran Dyffryn Nantlle
3. Lydia Treharne Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Ffasiwn Bl. 7 ac 8

1. Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Ffotograffiaeth – Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9

1. Aled Llŷr Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Ffotograffiaeth – Print Lliw Bl. 7, 8 a 9

1. Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Ffotograffiaeth – Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8 a 9

1. Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Gemwaith Bl. 7 ac 8

1. Amy Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2. Haf Elen Owen Uwch Adran Dyffryn Nantlle
3. Enfys Ll. Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Celf dan 17 oed

1. Leri Bryn Tecwyn Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Canlyniadau Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4

2 Ceri Lyn Jones Adran Ysgol Bro Lleu

Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6

1 Caitlin Angharad Bell-Rennie Ysgol Gynradd Rhostryfan

Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau

1 Erryn Davies Ysgol Gynradd Bronyfoel
3 Ashleigh Jay Wood Ysgol Gynradd Bronyfoel

Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4

2 Gwenllian Roberts Ysgol Gynradd Bronyfoel

Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6

2 Caradog Llewelyn Ysgol Gynradd Bronyfoel

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau

1 Llinos Wyn Williams Ysgol Gynradd Bronyfoel
3 Erryn Davies Ysgol Gynradd Bronyfoel

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4

1. Leanne Alice Roberts Ysgol y Groeslon

Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau

2 Cain Elenid Muse Adran Carmel
3 Ela Morris Jones Ysgol y Groeslon

Caligraffeg Bl. 6 ac iau

2 Lois Fon Jones Ysgol y Groeslon

Pyped Bl. 3 a 4

2 Steffan Glyn Roberts Adran Carmel
3 Ffion Wyn Parry Adran Carmel

Pyped Bl. 5 a 6

3 Osian Evans Adran Carmel

Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau

3 Einion Worth Adran Carmel

Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4

2 Sara Jones Ysgol y Groeslon

Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6

3 Tanya Jones Adran Ysgol Bro Lleu

2D Tecstilau Bl. 3 a 4

3 Elin Angharad Jones Ysgol y Groeslon

Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau

1 Ashleigh Jay Wood Ysgol Gynradd Bronyfoel
2 Erryn Davies Ysgol Gynradd Bronyfoel
3 Llinos Wyn Williams Ysgol Gynradd Bronyfoel

Gwau/Crosio Bl. 3 a 4

1 Olivia Tym, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2 Emma Louise Ysgol Gynradd Bronyfoel
3 Gwenllian Roberts Ysgol Gynradd Bronyfoel

Gwau/Crosio Bl. 5 a 6

2 Lisa Jane Worsey Ysgol Gynradd Bronyfoel
3 Mared Eswen Ysgol Gynradd Bronyfoel

Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau

2 Sam Owain Williams Ysgol Gynradd Baladeulyn

Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6

3 Lora Elin Williams Adran Carmel

Print Lliw Bl. 2 ac iau

3 Megan Crisp Ysgol y Groeslon

Gemwaith Bl. 3 a 4

3 Catrin Ann Thomas Adran Carmel

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8

2 Grug Muse, Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8

2 Haf Elen Owen Uwch Adran Dyffryn Nantlle
3 Aled Llyr Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8

2 Rhodri Dwyfor Parry Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8

1 Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle
3 Aled Llyr Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8

1 Erin Gwyn Jones Uwch Adran Dyffryn Nantlle

3 Lydia Treharne Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8

1 Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9

1 Aled Llyr Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Print Lliw Bl. 7, 8 a 9

1 Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9

1 Aled Llyr Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9

2 Grug Muse Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Gemwaith Bl. 7 ac 8

2 Amy Leigh Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle
3 Enfys Lloyd Roberts Uwch Adran Dyffryn Nantlle

CAD Bl. 7-9

1 Erin Gwyn Jones Uwch Adran Dyffryn Nantlle

Celf dan 17 oed

1 Leri Bryn Tecwyn Uwch Adran Dyffryn Nantlle

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys