Neuadd Bentref Y Groeslon

 
 
 

Cyfraddau Llogi Neuadd Bentref Y Groeslon

Rhan i'w llogi Defnyddwyr o'r Pentref Defnyddwyr eraill
Yr Ystafell Fawr £15 £30
Ystafell y Cylch Meithrin £4 £8
Y Gegin £5 £10
Y Neuadd Gyfan £20 £40
Partïon Penblwydd £10 £20

I logi cysylltwch â Wendy Jones, Hafan, Rhes Grugan, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd.

Ffôn: 01286 830911.

* cywir Marth 2007

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys