Ysgolion Dyffryn Nantlle

Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

 
 
 

Ysgolion Cynradd

Ysgol Carmel

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AA

Ffôn: (01286) 880881
E-Bost: pennaeth@carmel.gwynedd.sch.uk
Gwefan: www.carmel.gwynedd.sch.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

Ysgol Dinas (Ysgol Felinwnda)

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Felinwnda
Dinas
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5UG

Ffôn: (01286) 830017
E-Bost: pennaeth@felinwnda.gwynedd.sch.uk
Gwefan: www.felinwnda.gwynedd.sch.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

Ysgol Y Fron (Ysgol Bronyfoel)

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Y Fron
Llandwrog Uchaf
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7BB

Ffôn: (01286) 880882
E-Bost: pennaeth@bronyfoel.gwynedd.sch.uk

Ysgol Y Groeslon

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Lôn Cerreg Fawr
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DT

Ffôn: (01286) 830111
E-Bost: pennaeth@groeslon.gwynedd.sch.uk

Ysgol Llandwrog

Ysgol gynradd wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru dan reolaeth ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5ST

Ffôn: (01286) 830223
E-Bost: pennaeth@llandwrog.gwynedd.sch.uk
Gwefan: www.llandwrog.gwynedd.sch.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

Ysgol Llanllyfni

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Lôn Ty Gwyn
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SH

Ffôn: (01286) 880729
E-Bost: pennaeth@llanllyfni.gwynedd.sch.uk

Ysgol Nantlle (Ysgol Baladeulyn)

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Nantlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6BT

Ffôn: (01286) 880884
E-Bost: pennaeth@baladeulyn.gwynedd.sch.uk

Ysgol Nebo

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Ffordd y Llyn
Nebo
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6EE

Ffôn: (01286) 881273
E-Bost: pennaeth@nebo.gwynedd.sch.uk

Ysgol Penygroes (Ysgol Bro LLeu)

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Ffordd y Brenin
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RE

Ffôn: (01286) 880883
E-Bost: pennaeth@brolleu.gwynedd.sch.uk

Ysgol Pontllyfni (Ysgol Brynaerau)

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5BU

Ffôn: (01286) 660428
E-Bost: pennaeth@brynaerau.gwynedd.sch.uk
Gwefan: www.brynaerau.gwynedd.sch.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

Ysgol Rhosgadfan

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EU

Ffôn: (01286) 830160
E-Bost: pennaeth@rhosgadfan.gwynedd.sch.uk
Gwefan: www.ysgol-rhosgadfan.co.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

Ysgol Rhostryfan

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed.

Rhostryfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7LR

Ffôn: (01286) 830727
Ffacs: (01286) 830727
E-Bost: pennaeth@rhostryfan.gwynedd.sch.uk

Ysgol Talysarn

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwn 3-11 mlwydd oed.

Ffordd Coedmadog
Talysarn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RH

Ffôn: (01286) 880885
E-Bost: pennaeth@talysarn.gwynedd.sch.uk


Ysgolion Uwchradd

Ysgol Dyffryn Nantlle

Ysgol uwchradd sirol ar gyfer plant o'r oedran 11-18.

Ffordd y Brenin
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6RL

Ffôn: (01286) 880345
Ffacs: (01286) 881954
E-Bost: pennaeth@ydn.gwynedd.sch.uk
Gwefan: www.ydn.gwynedd.sch.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys