Hanes Dyffryn Nantlle

Llanllyfni

 
 
 

Hen Luniau Llanllyfni

Diolch o galon i bawb sydd sydd wedi rhoi caniatad i ni ddefnyddio'r lluniau canlynol:

Capel Salem
Capel Salem

Edrych i fyny'r Brif Stryd
Edrych i fyny'r Brif Stryd

Yr hen Ffatri Wlan
Yr hen Ffatri Wlân

Edrych i lawr ar hyd y Brif Stryd
Edrych i lawr ar hyd y Brif Stryd

Yr Eglwys
Yr Eglwys

Y Brif Ffordd
Y Brif Ffordd

Yr hen Swyddfa Post
Yr hen Swyddfa Post

Y Brif Stryd
Y Brif Stryd

Pentref Llanllyfni
Pentref Llanllyfni

Parti ar y stryd
Parti ar y Stryd


I yrru eich lluniau chi atom, cysylltwch gyda ni drwy post@nantlle.com.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys