Hanes Dyffryn Nantlle

Nantlle

 
 
 

Hen Luniau Nantlle

Diolch o galon i bawb sydd sydd wedi rhoi caniatad i ni ddefnyddio'r lluniau canlynol:

Chwarel Pen yr Orsedd
Chwarel Pen yr Orsedd

Cyn-filwyr Nantlle
Cyn-filwyr Nantlle.

Nantlle efo'r llyn yn y cefndir
Nantlle efo'r llyn yn y cefndir.

Rhesdai Nantlle
Rhesdai Nantlle.

Nantlle
Pentref Nantlle.

Yr Wyddfa o Nantlle
Yr Wyddfa o Nantlle.

Nantlle Vale String Band
'Nantlle Vale String Band' tua 1900-1910. Cyflwynedig i Gymdeithas Hanes Dyffryn Nantlle gan
Goronwy O. Griffiths, High Street, Penygroes, 1 Hydref 1930.

Côr plant Nantlle
Côr plant Nantlle ar ôl cystadlu yn Eisteddfod Capel Baladeulyn ym Mis Ebrill 1952. Yr arweinydd yw Harry Eddy a'r cyfeilydd Ifan Wyn Williams.

Pentref Nantlle

Nantlle

Heol Victoria, Nantlle

Nantlle


I yrru eich lluniau chi atom, cysylltwch gyda ni drwy post@nantlle.com.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys