Hanes Dyffryn Nantlle

Nebo a Nasareth

 
 
 

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni

Hysbyseb 1883

Disgrifiad y cyhoeddwyr - H. Humphreys, Caernarfon - o 'Lyfr Hen Ddoctor y Mynydd:

LLYSIEULYFR TEULUAIDD JONES LLANLLYFNI yn dangos Rhinwedd Meddygol Llysiau a chyfarwyddyd i'w casglu, ac i'w cadw'n ddilwgr trw'r flwyddyn.

Yn cynwys dros 100 o Ddarluniau, wedi eu lliwio yn ôl lliw y Dail. At yr hwn yr ychwanegwyd Llyfr arall, LLYSIEUAETH FEDDYGOL: gan y diweddar THOMAS PARRY, Tre'rgarth.

Pris y ddau yn rhwym, 4s. 6ch a'r dail wedi eu lliwio, neu 3s. 6ch heb eu lliwio.

Y Llyfr

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 1

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 2

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 3

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 4

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 5

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 6

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 7

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 8

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 9

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 10

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 11

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 12

Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni - 13

Diolch yn fawr i David Thomas o Gasnewydd am y lluniau uchod.
Cydnabyddir
hawlfraint © yr awdur a'r cyhoeddwyr.

Rhagor o wybodaeth

  »»  Yr Hen Ddoctor Mynydd (David Thomas Jones)

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys