Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Y bws cyntaf erioed i gyrraedd pentref Croesor

1959

Roedd hwn yn ddydd arbennig gan i Nedw (cwmni bysus Seren Arian / Silver Star erbyn heddiw) fynd a'r bws cyntaf i Groesor, trwy'r porth! Roedd pobl Croesor wedi gwirioni'n lan a chafodd y plant hanner diwrnod o wyliau o'r ysgol i ddathlu'r daith.

Pwrpas y daith oedd mynd i ymweld a Bob Owen. Ar y dydd hwnnw roedd bob Owen wedi ein gwahodd ond wedi anghofio'n llwyr fod criw yn tynnu grat yn y ty, a roedd llanast ofnadwy yno!

Dosbarth Hanes 6ed Dosbarth Ysgol Dyffryn Nantlle yn ymweld a Chroesor ym 1959.
Llun: Dosbarth Hanes 6ed Dosbarth Ysgol Dyffryn Nantlle yn ymweld a Chroesor.
Dyma'r bws cyntaf erioed i gyrraedd Croesor. Mae rhai o drigolion y pentref yn y llun.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys