Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Chwalu Pont Rheilffordd, Ffordd Clynnog, Penygroes; Mawrth 2001

Diolch i Glenys a Cledwyn Williams, Y Tŵr, Ffordd yr Orsaf, Penygroes am roi caniatad i ni ddefnyddio'r lluniau isod.

Mae'r lluniau canlynol yn cofnodi chwalu'r hen bont reilffordd tra'n adeiladu'r ffordd osgoi ym mis Mawrth, 2001.

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

Chwalu pont reilffordd Ffordd yr Orsaf, Penygroes

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys