Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Chwedl Garth Dorwen

Ffermdy ym Mhenygroes yw Garth Dorwen ac yno amser maith yn ôl roedd gŵr a gwraig oedrannus yn byw. Un diwrnod aethant i Gaernarfon ar ddydd Ffair Glangaeaf i gyflogi morwyn. Aethant at eneth landeg a gofyn iddi oedd arni eisiau lle, ac atebodd hithau ei bod ac felly cyflogwyd Eilian yn forwyn i Garth Dorwen.

Bryd hynny roedd yn arferiad i nyddu ar ôl swper yn enwedig yn oriau hirnos gaeaf. Byddai’r forwyn yn mynd i’r weirglodd i nyddu wrth olau’r lleuad a deuai’r Tylwyth Teg ati i ganu a dawnsio. Un diwrnod yn ystod y gwanwyn, diflannodd Eilian gyda’r Tylwyth Teg ac ni welwyd mohoni yn unman. Hyd heddiw gelwir y cae lle gwelwyd hi ddiwethaf yn Cae Eilian a’r weirglodd yn Weirglodd y Forwyn.

Arferai hen wraig Garth Dorwen helpu marched ar enedigaeth plentyn a byddai llawer yn mynd i ofyn iddi am gymorth. Un diwrnod death gŵr bonheddig i ddrws Garth Dorwen i ofyn a ddoi at ei briod. Dilynodd yr hen wraig ef at le o’r enw Bryn y Pibion ac aethant i mewn i ogof fawr. Dyna’r lle harddaf a welodd yr hen wraig yn ei bywyd. Wrth i’r hen wraig drin y babi daeth y gŵr bonheddig ati a rhoi ennaint iddi i iro llygaid y plentyn gan ei rhybuddio i beidio â chyffwrdd ei llygaid ei hun a’r ennaint. Ond dechreuodd llygaid yr hen wraig gosi a rhwbiodd ei llygaid gyda’r bys a ddefnyddiodd i roi’r ennaint ar lygaid y babi. Yn dilyn hyn, gwelodd drwy’r llygad hon, wraig yn gorwedd ar dwmpath o frwyn a rhedyn crinion mewn ogof fawr a cherrig mawrion ar bob ochr iddi, ac ychydig o dân mewn congl. Gwelodd mai Eilian ei hen forwyn oedd yno.

Aeth amser heibio ac ar ymweliad a marchnad Caernarfon un diwrnod gwelodd yr hen wraig yr un gŵr bonheddig unwaith eto. Gofynnodd iddo "Sut mae Eilian". "O, yn bur dda" atebodd yntau a gofynnodd iddi "Gyda pha lygad yr ydych yn fy ngweld i rŵan" "Hefo hon" atebodd hithau gan bwyntio at un llygad. Cymerodd y dyn babwyren ac mewn eiliad tynnodd lygad yr hen wraig o’i phen.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys