Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Rhai o Hen Siopau Penygroes

Ffordd yr Orsaf

 • Shop y Tŵr
 • Clwydian - gwerthu glo a thacsi
 • Siop Giât - Mrs Griffith siop bob dim
 • Llyfni House – siop bob dim
 • Hen fecws
 • Siop Sadlar
 • Y Goat
 • Grove - Davies - rhedeg mini bus a thacsi
 • Siop Dic – hufen ia / da da’s / baco a llawer mwy

Sgwâr y Farchnad

 • Peacocks – ‘chips a fish’ – siop bob dim
 • Bodlondeb Temperance – Café B & B
 • Siop Book Binder cyn mynd yn Siop Chips
 • Thomas Watch maker
 • Tŷ Daniel Insurance - hyd 1935
 • Thomas Williams – saer maen
 • Ifan Roberts gwerthu sebon meddal oedd yn cael ei wneud yn y cefn
 • Griffith Roberts Teiliwr
 • Corwen House - gwerthu baco etc a thacsi
 • Chemist Siop yr Hall
 • Siop barbwr
 • Gwyrfai Temperance - bwyd
 • Terannedd – swyddfa gwerthwr glo
 • Mrs Herbert Jones – dillad wedi eu gwau
 • Aled House – caffi bach
 • Annie Mallt – Siop bapur newydd
 • Joni baker – becws
 • Siop Hugh Jones - edafedd - injan doctor

Stryd y Bedyddwyr

 • Tŷ Coch
 • Robat Thomas – barbwr
 • Miss Williams Dafarn - Siop edafedd
 • Annie Porthman – dillad marched a dressmaker
 • Arfonia bakery
 • Siop Crydd ger Tram Road
 • Capel Calfaria
 • Hughes – Cabinet maker
 • Miss Jones, Gwynle – pennog picl
 • Dinorwic House – becws a confectioners
 • Crydd – Morris Eric Owen
 • Griffith Jones Liverpool House - dafedd
 • Angorfa – groser
 • Deintyddfa Mr Williams

Stryd yr Wyddfa

 • Siop Jenkins – ironmongers
 • Shop ddillad a milliners
 • Hywel Roberts - dillad dynion
 • Edwards Butcher – frozen meat
 • Evan Williams – butcher
 • Dolwenith – siop ddillad
 • Griffith Williams – Butcher
 • Star Supply Stores
 • Regent House – siop ddillad (mam Bobby Morris)
 • Mrs Pritchard – lledr
 • Moses Griffith – gwerthu paent
 • J P – Dillad merched
 • Mona House – becws
 • Thomas Owen – siop bapur newydd
 • E. B. Jones – groser
 • Thomas Herbert – esgidiau
 • Paris House – dillad ac esgidiau
 • Pork Shop – Catrin Roberts
 • Gwylfa Stores – bwyd
 • Victoria Hotel
 • Eldon House - café a siop
 • Coch y Big – Jones Watchmaker
 • Jones – crydd
 • Parry – printers
 • Warws E.B Jones
 • Paragon garage
 • Paragon – dillad
 • Siop Groeslon – dillad
 • Hugh Abraham Pritchard – gweithdy crydd
 • Richards – deintydd
 • Llwyn Eithin – gweithdy Williams Jones Cae Efa Lwyd Saer Maen
 • Neuadd Goffa

Stryd y Dŵr

 • Eldon House
 • Siop ‘wireless’
 • Bryn Teg – Dr Owen
 • Caffi – Owen Evans
 • Siop Weller – barbwr
 • Cigydd – William Defi
 • J R Prithcard – Building contractors / ironmongers
 • Cabinet maker
 • Siop Gerlan
 • Iard JT Jones
 • Siop Griffiths – Ironmongers
 • Cymru Fydd – billiards
 • Siop Hugh Jones – cigydd
 • Steam bakery – Hughes
 • Alun House – groser
 • Manchester House – dillad
 • Hendre Wen – siop dda da
 • Siop Lloyd – siop bob dim
 • Garage Lambert
 • Red Lion Hotel
 • Labour Exchange
 • Siop Oakland – grosser a da da
 • Rowlands Chemist (wedyn Siop Mamie)
 • Dafydd John cigydd
 • Swyddfa Bost
 • Banc
 • Richard Williams – cigydd
 • Dr Owen
 • Lladd-dy Ifan Williams
 • Miss Williams papur newydd
 • Siop bob dim
 • Siop chips
 • Siop Isaf - Cigydd
 • Mr a Mrs Hugh Jones Gof
 • Ellis Jones – Chemist
 • Co-op
 • Dr Rowlands
 • Fair View
 • Plaza Cinema

Heol Buddug (Victoria Road)

 • Becws
 • Capel Saron
 • Eryri Bakery
 • Swyddfa’r Heddlu
 • Roberts Exchange
 • Siop Maen Dylan – Cigydd
 • Summer Hill

Ffordd y Sir

 • Siop Robat Evans – blawdiau anifeiliaid
 • Siop Gwydyr House – paent
 • Siop y Gloch – siop bob dim
 • Siop Bren
 • Siop Edith Giât

Tafarndai

Roedd naw tafarn ym Mhenygroes ers talwm sef:

 • Gwynfa
 • Travellers Rest (ochr isaf i Treddafydd)
 • Y Red Lion a thafarn yr ochr arall ger Capel Soar
 • Y Stag’s Head Inn (Siop Griffiths)
 • Y Prince of Wales
 • Y Goat Inn
 • Y Victoria Hotel
 • a’r Prince Llewellyn ar y ffordd am Dalysarn a adeiladwyd yn 1867.

Diolch i Mrs Edith Roberts am adael i ni ddefnyddio atgofion ei gwr Mr Thomas Vaughan Roberts fu’n rhedeg busnes cigydd ym Mhenygroes am flynyddoedd lawer.

Pwy sydd yn cofio'r siopau yma? Oes yna fwy? Ydych chi’n cofio rhywbeth gwahanol?
Os oes gennych unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys