Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Lluniau Defnyddwyr

Mae'r dudalen hon yn arddangos rhai o'r lluniau sydd wedi cael eu gyrru atom gan ddefnyddwyr gwefan nantlle.com.

Y Maen Hir

Diolch i Richard Jones am y lluniau canlynol o'r maen hir sydd ar ei dir ar fferm ym Mhenygroes, ac wedi ei dyddio i fod tua 5,000 o flynyddoedd oed.

Maen hir Penbryn Mawr, Penygroes - 1

Maen hir Penbryn Mawr, Penygroes - 2

Râs Penygroes ~ 12fed o Fehefin 1993

Ras Penygroes 12fed o Fehefin 1993

Golygfa o'r Wyddfa ar ddiwrnod braf yn mis Hydref 2005

Dyffryn Nantlle a'r Wyddfa | Hydref 2005 | Gwyn Rowlands

gan Gwyn Rowlands gynt o County Road, Penygroes

Amrywiaeth o luniau, 2006

Amrywiaeth o luniau, 2006 - 1

Amrywiaeth o luniau, 2006 - 2

Amrywiaeth o luniau, 2006 - 3

Amrywiaeth o luniau, 2006 - 4

Amrywiaeth o luniau, 2006 - 5

Taith Capeli Saron a Bethel i Ddolwyddelan

Taith Capeli Saron a Bethel i Ddolwyddelan

Llun: Trip ysgol Sul Capeli Saron a Bethel, Penygroes, i Ddolwyddelan yn nechrau'r a980'au i ymweld a charreg bregethu John Jones Talysarn. Mae'n debyg iddo ymarfer ei bregethau yn ifanc yn y lle anial hwn.

gan Eryl Thomas

Safle Gorsaf Reilffordd Penygroes, 1970, 6 mlynedd wedi i'r trac gael ei gau

Gorsaf Reilffordd Penygroes, 1970

gan Keith Harwood, Bexhill East Sussex

Tân yn y Ffatri Bapur - (1990au Cynnar)

Tan yn y ffatri bapur

gan Gwilym Jones, Coch y Big


I yrru eich lluniau chi atom, cysylltwch gyda ni drwy post@nantlle.com.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys