Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Hen Luniau Penygroes

Diolch o galon i bawb sydd sydd wedi rhoi caniatad i ni ddefnyddio'r lluniau canlynol:

Hen ddisgyblion Ysgol Penygroes 1919-1920
Yr ysgrifen ar gefn y llun:
U.C.N.W. Bangor. J.A.Thomas, O.Ll.Rowlands, R.Jones, J.Griffiths, H.M.Owen, Robert Parry, H.R. Williams, G.E. Jones, G.H. Roberts, R.H.Williams, Dr R.G.Prytherch M.A. Old pupils Penygroes County School 1919-20.

Eifionydd Farmers
Eifionydd Farmers yn y 1980au

Yr Ysgol Gynradd wreiddiol
Yr Ysgol Gynradd wreiddiol

Twll Chwarel Dorothea
Twll Chwarel Dorothea

Dosbarth yn yr Ysgol Gynradd
Dosbarth yn yr Ysgol Gynradd (1926)

Un o hen siopau Pen-y-Groes
Un o hen siopau Penygroes

Un arall o'r hen siopau Pen-y-Groes
Un arall o'r hen siopau Penygroes

Anfoneb o siop Gwylfa Stores ym Mhenygroes
Anfoneb o siop Gwylfa Stores ym Mhenygroes

Anfoneb o garej The Paragon Garage ym Mhenygroes
Anfoneb o garej The Paragon Garage ym Mhenygroes

Anfoneb o siop Central Stores ym Mhenygroes
Anfoneb o siop Central Stores ym Mhenygroes

Stryd yr Wyddfa
Stryd yr Wyddfa

Yr Orsaf Drenau
Yr Orsaf Drenau

Heol yr Wyddfa

Heol yr Wyddfa

Stryd y Dwr

Y Felin Wlan

Penygroes

Penygroes

Station Road
Ffordd y Stesion tua 1920 (cliciwch yma i'w chwyddo)

Y Stesion

Y Stesion

Gweithwyr y Stesion yn 1929
Rhai o'r gweithwyr yn y Stesion tua 1929 (cliciwch yma i'w chwyddo)

Y Stesion

Penygroes County School (Hydref 1922)
"Penygroes County School - Form 2a - October 1922"

Diolch i Glenys Lloyd | Cigydd Thomas Roberts, Penygroes
Siop y cigydd Thomas Roberts, Penygroes

Diolch i T.E.Griffiths am y llun

Diolch i T.E.Griffiths am y llun
Siop Griffiths (1923). Mr O.R. Williams sy'n sefyll wrth y drws.

Diolch i T.E.Griffiths am y llun
Siop Griffiths (1925)

Diolch i T.E.Griffiths am y llun

Diolch i T.E.Griffiths am y llun

Diolch i T.E.Griffiths am y llun

Diolch i T.E.Griffiths am y llun
"Penygroes Infants, Class 2"

Diolch i T.E.Griffiths am y llun
"Penygroes Mixed"

Diolch i Mr Gwyn Rowlands | Ysgol Gynradd Penygroes, Mehefin 1960
Ysgol Gynradd Penygroes, Mehefin 1960. Annwen Rowlands yw'r ferch agosaf at Mr.R.Price, Y Prifathro, ar y dde.

Clinic Penygroes 1920
Clinic Penygroes 1920.

Ysgol Gynradd Penygroes tua 1950
Ysgol Gynradd Penygroes tua 1950. Graham Bell yw'r ail fachgen ar y chwith.

Anfoneb o siop Gwylfa Stores ym Mhenygroes ar gyfer Gwesty Victoria
Anfoneb o siop Gwylfa Stores ym Mhenygroes ar gyfer Gwesty'r Victoria

Ysgol Gynradd Penygroes tua 1956
Ysgol Gynradd Penygroes tua 1956

Tocyn Drama
Tocyn Drama

Heol y Dwr
Heol y Dŵr

Siop Briggs
Siop Briggs

Yr Hen Efail
Yr Hen Efail

Golygfa o Benygroes o'r awyr yn y 1980au
Golygfa o Benygroes o'r awyr yn y 1980au

Heol yr Wyddfa
Heol yr Wyddfa

Ysgol Gynradd Penygroes
Ysgol Gynradd Penygroes

E Evans
E Evans

Gwenda Parry a Margaret Parry
Gwenda Parry a Margaret Parry

Trip Ysgol Sul Bethel yn y 1950au
Trip Ysgol Sul Bethel yn y 1950au

Ysgol Penygroes ~ 1937
Ysgol Penygroes ~ 1937

Dyrchafu'r Gofgolofn
Dyrchafu'r Gofgolofn

Y Gofgolofn
Y Gofgolofn

Heol yr Wyddfa
Heol yr Wyddfa

Ffatri Pilkrose ~ 1960
Ffatri Pilkrose ~ 1960

Penygroes County School
Penygroes County School

Yr Afon Llyfni
Yr Afon Llyfni

Thomas & Edwards - Snowdon Waters
Thomas & Edwards - Snowdon Waters


I yrru eich lluniau chi atom, cysylltwch gyda ni drwy post@nantlle.com.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys