Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Gweinidogiaid Cymru yn anrhydeddu celfyddwraig ifainc leol ~ 16-06-2005

Mae Lowri Fretwell o Benygroes - myfyrwraig Celf yn ei blwyddyn olaf yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) wedi ennill y fraint o gael arddangos ei gwaith yn swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru: yn benodol yn swyddfeydd y Prif Weinidog Rhodri Morgan ac Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon.

Dewiswyd y gwaith celf buddugol ar gyfer gwobrau blynyddol y Llywodraeth o sioeau gradd Celf a Dylunio UWIC, fel rhan o Ŵyl Ddylunio Caerdydd, 2005.

Cafodd y wobr am y gwaith ar yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon ei ennill gan fyfyrwraig BA (Hons) Celf Cain a Phrintio, Lowri Fretwell, 22 mlwydd oed, o Benygroes am ei gwaith print yn seiliedig ar hanes a phrofiadau ei theulu.

Lowri Fretwell o Benygroes Llun: Lowri a'i gwaith celf buddugol.

Gyda themâu cryf o fywyd cartef traddodiadol, mae gwaith Lowri yn cynnwys tameidiau am ei thaid yn mynd i ymladd yn yr Ail Ryfel Byd a'r ffordd y bu'n rhaid i'w Nain gario ymlaen efo ei bywyd tra 'roedd i ffwrdd. Mae Lowri wedi defnyddio printio sgrin a gwahanol ddogfennau megis llythyrau cariadus oes rhyfel a lluniau gan ei thaid i'w nain, a deunyddiau atgof teulu yn ei gwaith.

"Mae'n anrhydedd fawr i mi ennill y wobr a chael arddangos fy ngwaith yn Llywodraeth Cynulliad Cymru", meddai Lowri.

"Mae'r flwyddyn olaf wedi bod yn un anodd, ond mae hon yn wobr werth chweil ac rwy'n falch iawn fod y Gweinidog yn meddwl digon o fy ngwaith i'w ddewis i gael ei arddangos yn ei swyddfa", ychwanegodd.

Ffynhonell: Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd | www.uwic.ac.uk Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys