Hanes Dyffryn Nantlle

Talysarn

 
 
 

Clychau'r Gôg (Blodau'r Gôg)

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Archifdy'r Brifysgol, Prifysgol Cymru, Bangor, am yr hawl i arddangos copi o'r gerdd Clychau'r Gôg gan R. Williams Parry yn ei law ei hun i chi ar y wefan hon (isod).

Fel y gwelwch, Blodau'r Gôg oedd teitl gwreiddiol y gerdd, ond Clychau'r Gôg y gelwid hi gan y bardd cyn ei chyflwyno. Cyhoeddwyd hi yn y gyfrol Cerddi'r Gaeaf (1952).

Blodau'r Gog 1
Blodau'r Gog 2

R. Williams Parry (1952)

© Hawlfraint: Archifdy'r Brifysgol, Prifysgol Cymru, Bangor Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys