Hanes Dyffryn Nantlle

Talysarn

 
 
 

Hen Luniau Talysarn

Diolch o galon i bawb sydd sydd wedi rhoi caniatad i ni ddefnyddio'r lluniau canlynol:

Pen yr Yrfa, Talysarn
Pen yr Yrfa, Talysarn

Ann a Lynda White tu allan i Ben yr Yrfa, Talysarn
Ann a Lynda White tu allan i Ben yr Yrfa, Talysarn

Siop Eban Pen yr Yrfa, 1920au
Papur o Siop Eban Pen yr Yrfa, Talysarn o'r 1920au

Pen yr Yrfa, Talysarn

Bont Faswr, Talysarn
Bont Fawr, Talysarn

Cwt y Band, Talysarn
Cwt y Band, Talysarn

Gorsaf brysur Talysarn ar droad yr 20fed ganrif
Gorsaf brysur Talysarn ar droad yr 20fed ganrif (cliciwch ar y llun i'w chwyddo)

Talysarn Celts 1949-1950
Tîm peldroed y Talysarn Celts 1949-1950

Talysarn
Talysarn

Trip Ysgol Sul
Trip Ysgol Sul

Richard Oswald Jones a'i Daid ar Ffordd yr Orsaf tua 1922
Richard Oswald Jones a'i Daid ar Ffordd yr Orsaf tua 1922

gan Kath Yates

Ysgol Talysarn 1927
Llun: Ysgol Talysarn - 1927 (chwyddo'r llun).
Robert Williams yn eistedd ar y pen mewn siwt llongwr a'i frawd John hefyd mewn siwt llongwr a'i chwaer fach Ella Williams yn eistedd wrth ochr John.


Idwal ap Ieuan Jones

Hanes Talysarn: Idwal mewn sioe ym Mhwllheli
Llun: Idwal mewn sioe ym Mhwllheli

Hanes Talysarn: Idwal yn paratoi am y 'take-off'
Llun: Idwal yn paratoi am y 'take-off'

Hanes Talysarn: Idwal a'i ffrindiau yn Blackpool
Llun: Idwal a'i ffrindiau yn Blackpool

Hanes Talysarn: Llofnod Idwal ar gardyn post
Llun: Llofnod Idwal ar gardyn post

Hanes Talysarn: Trip i'r dynion lleol yn y 1930au. Idwal yw'r un sy'n eistedd ar ochr chwith y fainc (ar y dde fel edrychir ar y llun)
Llun: Trip i'r dynion lleol yn y 1930au. Idwal yw'r un sy'n eistedd ar ochr chwith y fainc (ar y dde fel edrychir ar y llun).

Hanes Talysarn: Un o driciau enwog Idwal
Llun: Un o driciau enwog Idwal

Hanes Talysarn: Bedd Idwal
Llun: Bedd Idwal


Band Talysarn
Llun: Band Talysarn wedi'i gymeryd yn Ysgol Talysarn

'Forklift' yn chwarel Dorothea yn y 1970au
Llun: 'Forklift' yn chwarel Dorothea yn y 1970au.

Gofaint chwarel Dorothea yn y 1960au
Llun: Gofaint chwarel Dorothea yn y 1960au.

Cerdyn post o bentref Talysarn
Llun: Cerdyn post o bentref Talysarn.

Cerdyn post o bentref Talysarn
Llun: Cerdyn post o bentref Talysarn.

Ysgol Talysarn, 1964
Llun: Ysgol Talysarn, 1964.
Ken Jones yw'r olaf ar y dde ar y rhes uchaf a'i frawd Keith (efeilliaid o Fro Silyn) y nesaf i'r chwith. Mae Ken yn byw yng Nghaerdydd ers 28 mlynedd ac mae Keith yn byw yn Canada.

Dosbarth Cymorth Cyntaf Talysarn a Nantlle
Llun: Dosbarth Cymorth Cyntaf Talysarn a Nantlle.

Cwmni Opera Dyffryn Nantlle
Llun: Cwmni Opera Dyffryn Nantlle, yn perfformio 'Meibion y Don' gan Tom Williams - tua 1950.

Talysarn o'r awyr
Llun: Talysarn o'r awyr.

Chwarelwyr Dorothea
Llun: Chwarelwyr Dorothea.

Bryncelyn
Bryncelyn

Chwarel Dorothea
Chwarel Dorothea

Pentref Talysarn a'r Wyddfa yn y Cefndir
Pentref Talysarn a'r Wyddfa yn y Cefndir

Pentref Talysarn a'r Rheilffordd
Pentref Talysarn a'r Rheilffordd


I yrru eich lluniau chi atom, cysylltwch gyda ni drwy post@nantlle.com

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys