Hanes Dyffryn Nantlle

Talysarn

 
 
 

Lluniau Defnyddwyr

Mae'r dudalen hon yn arddangos rhai o'r lluniau sydd wedi cael eu gyrru atom gan ddefnyddwyr gwefan nantlle.com.

Hên Lôn, Talysarn

Hen Lon Talysarn

Golygfa o bentref Talysarn, Mawrth 2006

Talysarn gan Owain Llyr Parri | Mawrth 2006

gan Owain Llyr Parri, 13 mlwydd oed, o Benygroes

Hen adeiladau Chwarel, Medi 2006

Hen adeiladau Chwarel, gan Ken Woods

gan Ken Woods

Pont Chwarel, Gorffennaf 2005

Pont Chwarel

Christopher Powell Jones

Christopher Powell Jones
Llun: Christopher Powell Jones yn sefyll tu allan i garafan Tom Ellis Parri tua 1963/4.

gan Christopher Powell Jones

Chwarel Lechi Dorothea (1971)

Chwarel Lechi Dorothea (1971)

gan Richard Huws o Dal-y-Bont ger Aberystwyth

Capel Salem (Capel y Bedyddwyr); erbyn heddiw yn unedau busnes

Capel Salem (Capel y Bedyddwyr)

gan Richard Huws o Dal-y-Bont ger Aberystwyth

Eglwys St. Ioan

Eglwys St. Ioan

gan Richard Huws o Dal-y-Bont ger Aberystwyth

Tŷ Injan Bwmpio Chwarel Dorothea

Ty Injan Bwmpio Chwarel Dorothea

gan Lapsus Kalamari

Capel Seion

Capel Seion

gan Richard Huws o Dal-y-Bont ger Aberystwyth

Capel Mawr (EBC)

Capel Mawr (EBC)

gan Richard Huws o Dal-y-Bont ger Aberystwyth

Dorothea: Abstract

Dorothea: Abstract

gan Richard Gale

Dirywiad Dorothea

Dirywiad Dorothea: 1

Dirywiad Dorothea: 2

Dirywiad Dorothea: 3

Dirywiad Dorothea: 4

Dirywiad Dorothea: 5

gan Richard Gale

Hen Adeiladau Chwarel Dorothea

Hen Adeiladau Chwarel Dorothea: 1

Hen Adeiladau Chwarel Dorothea: 2

Hen Adeiladau Chwarel Dorothea: 3

Hen Adeiladau Chwarel Dorothea: 4

Hen Adeiladau Chwarel Dorothea: 5

Twll Chwarel Dorothea

Y ffordd o Petris
Y ffordd o Petris

Twll Chwarel Dorothea

Twll chwarel Dorothea


I yrru eich lluniau chi atom, cysylltwch gyda ni drwy post@nantlle.com.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys