Partneriaeth Talysarn a Nantlle

Siop Siarad

 
 
 

Partneriaeth Talysarn a Nantlle

Hafan  |  Cofnodion  |  Gwybodaeth  |   Dyddiadur  |  Siop Siarad  |  Prosiectau

Siop Siarad Partneriaeth Cymunedau'n Gyntaf Talysarn a Nantlle

Gwirfoddolwyr

Angen pobl i wirfoddoli ar bwyllgor sefydlu Trac Beicio Mynydd/BMX. Gobeithir codi’r trac gyferbyn â’r parc sglefrio yn Nhalysarn.

Cwrs Coginio Lefel 2

Wyth o bobl ifanc Siop Siarad Talysarn a Nantlle wedi cychwyn cwrs coginio lefel 2 ddydd Mawrth 31 Ionawr yn Ysgol Dyffryn Nantlle.

Cwrs Beic

Yn dilyn llwyddiant y cwrs dwytha', bydd cwrs arall, adnewyddu hen feiciau, ar fin cychwyn yn fuan.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r uchod cysylltwch â Wendy Thomas-Ellis, Swyddog Prosiect Pobl Ifanc, ar 01286 882367.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys