Traed Trysor Ifanc

Cerdded llwybr iechyd

 
 
 

Traed Trysor Ifanc: Cerdded llwybr iechydUn o gynlluniau Teithiau Cerdded Iachusol Cymru

Mae 9 o lwybrau ag arwyddion yn Dyffryn Nantlle, Penygroes.

Mae’r prosiect yn cael ei ddatblygu ar y funud mewn partneriaeth efo Ifanc, Prifysgol Cymru, Bangor.

Am ragor o wybodaeth am union leoliad y teithiau, cysylltwch â:

Anne Owen, anne.owen@nphs.wales.nhs.uk, 01341 423731

Plant a theuluoedd, ymunwch a theithiau cerdded yn eich ardal chi

Teithiau cerdded ar bob yn ail fore Sadwrn yn cychwyn ar 10 Mehefin 2006.

6 taith cerdded yn ystod Haf 2006 yn cychwyn o Ganolfan Gymunedol, Talysarn neu Neuadd Goffa, Penygroes.

Am ragor o wybodaeth ymwelwch a Chanolfan Dechnoleg Antur Nantlle.

Ariannir y prosiect gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, Y Loteri Fawr a Sefydliad Brydenig y Galon. Cydlynir y prosiect gan Sefydliad Bwyd, Byw’n Heini a Maethiad, Cymru (Ifanc), Prifysgol Cymru Bangor mewn Partneriaeth a Bwrdd Iechyd LLeol Gwynedd, Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru ac Antur Nantlle Cyf.

Hefyd o ddiddordeb

  »»  Datganiad i'r Wasg ar ddechrau 2006

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys