Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle

 

Ein newyddion a'n digwyddiadau diweddaraf

2017

  »»  Sioeau Garddio 2017 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (226kb)

2016

  »»  Sioeau Garddio 2016 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (226kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2016 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)

2015

  »»  Sioeau Garddio 2015 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (221kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2015 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)

2014

  »»  Sioeau Garddio 2014 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (250kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2014 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)

2013

  »»  Sioeau Garddio 2013 Dogfen Microsoft Word Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (205kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2013 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)

2012

  »»  Lluniau o Sioeau 2012 Oriel Luniau
  »»  Sioeau Garddio 2012 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (205kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2012 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)

2011

  »»  Lluniau o Sioeau 2011 Oriel Luniau
  »»  Sioeau Garddio 2011 Dogfen Microsoft Word Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (205kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2011 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)

2010

  »»  Lluniau o Sioe Flodau 2010 Oriel Luniau
  »»  Sioeau 2010 Dogfen Microsoft Word Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (186kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2010 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)

2009

  »»  Sioeau 2009 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (189kb)
  »»  Ffurflen Gais ar gyfer Sioeau 2009 Dogfen PDF Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd (48kb)
  »»  Lluniau o Sioe Hydref 2009 Oriel Luniau
  »»  Lluniau o Sioe Flodau 2009 Oriel Luniau

2003

  »»  Sioe Flodau Haf 2003


Swyddogion Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle

Llywydd Anrhydeddus

  • Mr Robert Williams

Cadeirydd

Mr Huw John Jones, Glanrafon, Pontllyfni.
01286 660365

Is Gadeiryddes

Mrs Gwenda Williams, Trigfa, 14 Ffordd Bryncelyn, Talysarn.
01286 881966

Ysgrifennydd

Mrs Beti Jones, Glanrafon, Pontllyfni
01286 660365
cymdeithasgarddiodn@hotmail.co.uk

Trysorydd

Mrs June Jones, Glyn Ceiriog, Llwyn Fuches, Penygroes
01286 881091

Ysgrifennydd Adran Ffyn

Mr Ray Jones, 36 Upper Water Street, Penmaenmawr, Conwy.
01492 622079

Aelodau'r Pwyllgor

  • Mrs Wendy Warrington
  • Mrs Eirwen Crowther
  • Mrs Mair Roberts
  • Mr Gwyndaf Roberts
  • Mr Tym Crowther
  • Mrs Carol Smith
  • Ms Eleri Salisbury
Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys