Hanes Dyffryn Nantlle

Carmel

 
 
 

Hen Luniau Carmel

Diolch o galon i bawb sydd sydd wedi rhoi caniatad i ni ddefnyddio'r lluniau canlynol:

Rhan o Garmel wedi ei dynnu o ben tomen lechi Sibi
Llun: Rhan o Garmel wedi ei dynnu o ben tomen lechi Sibi, (Brynhyfryd), tua diwedd y 1950au.

Clwb y Cilgwyn
Llun: Clwb Pensiynwyr Carmel (Clwb y Cilgwyn) yn dathlu'r Nadolig ym 1964, gyda'r Gweinidog y Parch. Emrys H Williams yn eistedd yn y rhes flaen wrth y bwrdd.

Sefydliad y Merched Carmel
Llun: Sefydliad y Merched Carmel (Women's Institute) yn dathlu cyrraedd 21 oed ym 1955.

Ysgol Gynradd Carmel - Haf 1968
Llun: Ysgol Gynradd Carmel - Haf 1968 (Diolch i Shirley Wyn Jones am y llun a'r enwau)

(Chwith i dde)

Rhes ôl: Enid Jones, Hazel Williams, Lynn Jones, Rhian Williams, Wendy Williams, Donna Maria Williams, Shirley Wyn Jones, Ann Lloyd Pritchard, Ieuan Wyn Williams a Dilwyn HUghes.
Rhes ganol: Mrs. Ellen Morris Jones (Athrawes), Emlyn Roberts, David Roberts, Dewi Hughes, David John Williams, David Jones, Gwyn Jones, William John Morris, Gwyn Hughes, Delyth Williams, William John Roberts a Miss Glenys Eleias Jones (Prif Athrawes).
Rhes flaen: Margaret Williams, Sian Jones, Gwenllian Parry, Nia Wyn Roberts, NigelWilliams, Ellen Eirian Jones, Ellen Vaughn Hughes, Eurwyn Jones, Michael Haughton, Ceridwen Parry, Aled Vaughn Hughes, Rhian Roberts, Judith Parry-Jones, Annwen Jones.

Carmel
Llun: Carmel.


I yrru eich lluniau chi atom, cysylltwch gyda ni drwy post@nantlle.com.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys